LOUKA - BIO (vytrvalá)

Kompletní, kvalitní certifikovaná BIO směs pro zakládání vytrvalých porostů především lučního charakteru. Dává solidní výnos i v mírně sušších podmínkách a snese i občasné spásání. Obsahuje významný podíl vytrvalých jetelovin.
Výsevek 35-40 kg/ha.
NázevSložení %NázevSložení %
Kostřava luční20Jetel luční10
Bojínek luční20Ovsík vyvýšený5
Jílek vytrvalý16Jetel švédský2
Jílek mnohokvětý15Štírovník růžkatý2
Lipnice luční10