LOUKA RANÁ

Velmi intenzívní směs, snáší sušší i vlhčí polohy. Vysoký podíl srhy a ovsíku zajišťuje ranost a velmi vysoké výnosy píce. První seč je nutné provádět velmi brzy, tj. na začátku metání srhy. Porost zahušťuje bojínek, který má i přes pozdní metání časný nárůst hmoty. Odrůda jílku Ivana je mimořádná raností a hlavně vytrvalostí.

Výsevek 33-38 kg/ha.

NázevSměs %NázevSměs %
Srha laločnatá35Bojínek luční8
Kostřava luční12Ovsík vyvýšený7
Jílek hyblidní10Jílek vytrvalý5
Lipnice luční10Jetel luční 2n5
Festulolium - jílkové8