LOUKA - raná

Luční směs raná. Velmi výkonná, suchu odolná, velmi raná směs. Vyžaduje intenzivní hnojení, dá velmi vysoký výnos hmoty ve třech sečích, ale první seč je nutné provést velmi brzy, tzn. nejpozději na počátku metání srhy. Jinak porost rychle ztrácí krmnou hodnotu. Ranost této směsi je výhodou při potřebě rozložení pracovních špiček, kosení začíná o 1 týden dřive než u ostatních luk.
  • Vytrvalost 5-7 let
  • Výsevek 33-38 kg / ha
NázevSměs %NázevSměs %
Srha laločnatá35Bojínek luční8
Kostřava luční12Ovsík vyvýšený7
Jílek hyblidní10Jílek vytrvalý5
Lipnice luční10Jetel luční 2n5
Festulolium - jílkové8