Obnova TTP - bez jetele

Kvalitní travní směs bez jetele lučního a lipnice, která je velmi vhodná pro intenzívně hnojené louky a zejména pro přísevy. Předpoklad trvání velmi dobrých výnosů píce je 3 - 4 roky.

Výsevek 33-38 kg/ha.

NázevSsložení %NázevSložení %
Kostřava luční25Jílek hybridní15
Jílek vytrvalý20Festulolium15
Srha laločnatá pozdní15Bojínek luční10