Osivo jetelovin

Agil je středně raná diploidní odrůda registrovaná na ÚKZÚZ v roce 2009. Poskytuje vysoký výnos hmoty v druhém a dokonce i ve třetím roce pěstování.

Hlavním přínosem odrůdy je její konkurenceschopnost a vytrvalost v travních a jetelotravních směsích, která je dána i velmi dobrou úrovní odolnosti proti kořenovým chorobám (Fusarium & Rhizoctonia) a palušce (Sclerotinia trifoliorum). Odolnost proti listovým chorobám je nad průměrem ostatních odrůd.

Odrůda je velmi odolná k vyzimování a po zimním období obrůstá středně rychle. Rostliny mají středně silné, dobře olistěné lodyhy. Jetel luční Agil je plastická odrůda garantující pěstiteli výbornou výnosovou stabilitu po celé období pěstování.

  • Vysoký výnoc sušiny
  • Velmi dobrý obsah bílkovin & stravitelnost
  • Rychlé obrůstání po seči
  • Vysoký stupeň odolnosti
  • K fusariózám a dalším chorobám
  • Vvýborná vytrvalost a schopnost konkurence v lučních porostech
  • Odolnost k poléhání