PASTVINA - bez jetele

HSG! = Špičková travní směs se zvýšeným obsahem cukrll, složená Z druhll a přesně určených vybraných odrlld. Je určena pro velmi intenzívní porosty, kde např. kvůli zaplevelení šťovíkem nelze udržet jeteloviny. Složení je jinak podobné pastvině pozdní, včetně zvýšeného obsahu sacharidů srhou a jílkem vytrvalým Aberdart.
  • Vytrvalost 5-7 let
  • Výsevek 35-40 kg / ha
NázevSměs (% / kg)NázevSměs (% / kg)
Festulolium - jílkové10 / 4Jílek vytrvalý10 / 4
Jílek vytrvalý stř. pozdní15 / 6Srha laločnatá pozdní10 / 4
Kostřava červená10 / 4Festulolium - rákosovité10 / 4
Kostřava luční15 / 6Lipnice luční10 / 4
Bojínek luční10 / 4