PASTVINA PRO OVCE A KOZY

Druhově bohatá, velmi široká a vyvážená směs pro luční i pastevní využití bez jetele plazivého. Je určena pro malé přežvýkavce a vyznačuje se velkým nárůstem hmoty i odolností k sešlapání. Obsahuje druhy s mimořádnou vytrvalostí a odolností k vymrzání, štírovník se udrží i na písčitých stanovištích.

Vytrvalost 5-7 let.
Výsevek 35-40 kg/ha.

NázevSložení %NázevSložení %
Kostřava luční15Lipnice luční10
Jílek vytrvalý22Kostřava červená8
Festulolium - jílkové15Jetel luční8
Srha laločnatá pozdní10Štírovník růžkatý2
Bojínek luční10