PASTVINA PRO OVCE A KOZY

Druhově bohatá směs pro luční i pastevní využití, bez zastoupení jetele bílého (lze doplnit na přání). Je určena pro malé přežvýkavce a vyznačuje se vyváženým nárůstem hmoty i odolností k sešlapání. Směs obsahuje bavorské odrůdy trav (jílek, lipnice, kostřavy), které se vyznačují mimořádnou vytrvalostí a odolností k vymrzání. Velmi vytrvalý štírovník se dokáže udržet i na písčitých stanovištích.
  • Vytrvalost 5-7 let
  • Výsevek 35-40 kg / ha
NázevSměs (% / kg)NázevSměs (% / kg)
Jílek vytrvalý velmi raný12 / 4,8Jílek vytrvalý stř. pozdní10 / 4
Kostřava luční15 / 6Kostřava červená8 / 3,2
Festulolium - jílkové15 / 6Bojínek luční10 / 4
Lipnice luční10 / 4Jetel luční8 / 3,2
Štírovník růžkatý2 / 0,8Kostřava rákosovitá10 / 4