PASTVINA RANÁ

Směs je určena pro intenzívně využívané pastviny. Složení je vyvážené a jsou v ní v optimálním poměru zastoupeny velmi rané, rychle rostoucí odrůdy trav. Krmnou hodnotu zvyšuje i jemnost lodyh vybraných odrůd, které mají vysoký obsah jednoduchých sacharidů.

Vytrvalost 5-7 let.
Výsevek 35-40 kg/ha.

NázevSložení %NázevSložení %
Jílek vytrvalý20Kostřava červená8
Kostřava luční20Jetel luční 2n8
Festulolium - jílkové16Jetel plazivý2
Bojínek luční15Štírovník růžkatý1
Lipnice luční10