SMĚS PRO SADY A VINICE

Travní směs pro intenzivně ošetřované sady a vinice je sestavená z nízkých trávníkových odrůd s malým nárůstem biomasy. Porost mimořádně šetří vláhou, jílek zde plní protierozní funkci (počáteční rychlý růst) a postupně se z porostu vytratí.
  • Vytrvalost: vysoká
  • Výsevek 40-60 kg / ha
NázevSměs (% / kg)NázevSměs (% / kg)
Kostřava ovčí25 / 15Jílek vytrvalý15 / 9
Kostřava červená
krátce výběžkatá
20 / 12Kostřava červená
dlouze výběžkatá
20 / 12
Kostřava červená trsnatá20 / 12