Upravit stránku

Meziplodiny – základ biotické intenzifikace

03.05.2019
SEED SERVICE si Vás dovoluje pozvat na workshop:

Meziplodiny – základ biotické intenzifikace

Workshop se koná v úterý 14.5.2019 od 9:00 v prostorách Studijního a informačního centra na České zemědělské univerzitě v Praze, Kamýcká 129, Praha 6.

Problematika workshopu je cíleně zaměřena na pěstební systémy s využitím meziplodin jako intenzifikačního faktoru v rostlinné výrobě.
Na workshopu vystoupí rovněž přednášející ze zahraničí.

Na akci budou prezentovány nejen nejnovější vědecké poznatky, ale rovněž praktické zkušenosti zemědělců.

Součástí workshopu je komentovaná prohlídka demonstračních ploch porostů meziplodin a jejich směsí a výstava stroů pro zakládání porostů meziplodin a pomocných plodin.