Upravit stránku

Travní směsi pro sady a vinice

Pro zatravnění meziřadí sadů a vinic využíváme receptury i osivo stejných druhů a odrůd trav, kterými jsou zasety sady a vinice ve Francii, Itálii a v Německu. Veškerá osiva v našich travních směsích jsou namnožena u pěstitelů v ČR. Doporučená hloubka setí je maximálně do 1 cm, výsevek 40 až 60 kg směsi na ha, tj. 0,4 kg na plochu 100 m2.
 

Jaký užitek vám přinese správný výběr trav a směsí?

Jsou-li použity vhodné, tj. málo vzrůstné odrůdy trav s dobrou pokryvností, mají minimální odběr vody. Zatravnění vhodnými druhy trav minimalizuje potřebu kosení. Zatravnění eliminuje vodní a větrnou erozi a má příznivé účinky na vznik půdních agregátů. Nárůst obsahu organické hmoty v půdě pomáhá rozvoji užitečného edafonu (žížal apod.)

Poněvadž nejsou narušeny kořínky kultur těsně pod povrchem půdy, dochází k lepšímu příjmu vody i z minimálních srážek. Pokryv zadržuje vláhu, omezuje odpar a tím minimalizuje stres rostlin ze sucha. Omezuje použití herbicidů a zlepšují se podmínky pro přežití redátorů škůdců. Umožňuje vjezd techniky a tím i včasnou aplikaci postřiku při deštivém počasí; dochází k vyšší účinnosti zásahu.

Zvyšuje se produktivita práce (pojezdová rychlost strojů i chůze pracovníků po rovném travnatém povrchu) a kultura pracovního prostředí pro pracovníky. Spadlé ovoce není znečištěno zeminou. Nízkým kosením lze snížit riziko výskytu hrabošů a jarních mrazíků. Po dvou letech dochází ke značnému snížení nákladů na údržbu meziřadí. Ekologický přínos a estetické hledisko v krajině.