LUČNÍ SMĚS - do sucha

Raná až středně raná, velmi výnosná směs složená z druhů, které dobře snášejí sušší podmínky. První seč se doporučuje provést časně, tj. na počátku metání ranější srhy. Velmi dobré výnosy píce jsou dosaženy i v následujících sečích. Druhy a odtůdy ve směsi jsou zárukou dobrého výnosu energie v senáži ajsou vhodné i pro výrobu kvalitního sena.
  • Vytrvalost 5-7 let
  • Výsevek 35-40 kg / ha
NázevSměs %NázevSměs %
Kostřava rákosovitá25Kostřava luční10
Srha laločnatá pozdní15Vičenec ligrus10
Festulolium - jílkové10Lipnice luční8
Festulolium - kostřavové10Štírovník růžkatý2
Ovsík vyvýšený10