LUČNÍ SMĚS - do sucha

Raná, velmi výnosná směs složená z druhů, které dobře snášejí sušší podmínky. Dává velmi vysoké výnosy ve všech sečích. Druhy a odrůdy ve směsi jsou velmi vhodné i pro výrobu kvalitního sena. Je možné občasné pastevní využití.

Vytrvalost 5-7 let.
Výsevek 35-40 kg/ha.

NázevSložení %NázevSsložení %
Kostřava rákosovitá25Kostřava luční10
Srha laločnatá pozdní15Vičenec ligrus10
Festulolium - jílkové10Lipnice luční8
Festulolium - kostřavové10Štírovník růžkatý2
Ovsík vyvýšený10