Osiva

Kukuřice

Kukuřice

Odrůdy firmy FARMSAAT jsou plně konkureční mezi moderními kukuřicemi.

Len olejný

Len olejný

NATURAL
SOLAL - žlutosemenný

Slunečnice

Slunečnice

Nabízíme osivo dvou odrůd Slunečnic.

Osivo luskovin

Osivo luskovin

LUPINA ÚZKOLISTÁ,    HRÁCH SETÝ ozimý
PELUŠKA jarní a ozimá,     HRÁCH SETÝ
BOB OBECNÝ,     VIKEV SETÁ jarní
VIKEV OZIMÁ PANONSKÁ

Osivo jetelovin

Osivo jetelovin

VOJTĚŠKA SETÁ
JETEL LUČNÍ,   JETEL LUČNÍ - tetraploidní
JETEL PLAZIVÝ,   JETEL ALEXANDRIJSKÝ
JETEL PERSKÝ,   JETEL NACHOVÝ - inkarnát
ŠTÍROVNÍK RŮŽKATÝ,   VIČENEC LIGRUS

MEZIPLODINY

MEZIPLODINY

HOŘČICE BÍLÁ,     SVAZENKA VRATIČOLISTÁ
ŘEDKEV OLEJNÁ,     POHANKA STŘELOVITÁ
PELUŠKA,     ČIROK
JETEL NACHOVÝ - inkarnát

ČIROK

ČIROK

Čiroky využíváme pro výrobu senáže a siláže, pro pastvu skotu či jako zrninu.

OBILOVINY

OBILOVINY

OVES SETÝ
OVES NAHÝ
ŽITO OZIMÉ - energetické
POHANKA STŘELOVITÁ