Upravit stránku

Hřišťová směs

Travní směs je složená převážně ze zátěžových komponentů. Travní porosty založené z této směsi umožňují bezproblémový pohyb osob a zvířat. Jejich růst a vývoj je poměrně intenzivní včetně rychlé obnovy při jejich poškození.

Složení:

  • Jílek vytrvalý
  • Kostřava červená
  • Lipnice luční

Balení: 1, 3, 10 a 25 kg.
Doporučený výsevek 2,5-3 kg/100 m2.