Upravit stránku

Smluvně garantujeme vykoupení veškeré produkce za předem stanovené ceny.

Posklizňová úprava je zajišťována na specializovaných posklizňových linkách. Úpravu osiva hradí množitel. Ostatní náklady s tím spojené (uznávací řízení, vzorkování, pytle) zajišťuje a hradí naše firma.


Trávy

 • Jílek jednoletý, mnohokvětý
 • Jílek hybridní, vytrvalý
 • Lipnice luční
 • Srha laločnatá
 • Bojínek luční, cibulkatý
 • Rodové hybridy
 • Kostřava luční, rákosovitá
 • Kostřava červená, ovčí
 • a další druhy

Jeteloviny

 • Jetel nachový inkarnát
 • Jetel červený, bílý, hybridní
 • Vojtěška setá

Olejniny

 • Hořčice bílá, len olejný
 • Ředkev setá
 • Řepka ozimá

Ostatní

 • Svazenka vratičolistá
 • Vikev huňatá, setá
 • Lupina úzkolistá
 • a další druhy