V České republice existuje široké spektrum osivářských firem, mezi které patří již 30 let i naše firma SEEDSERVICE s.r.o. Zabýváme se smluvním množením trav, jetelovin, olejnin, luskovin a dalších plodin.

Výhody smluvního množení s firmou SEEDSERVICE

 

 • U smluvního množení osiv s naší firmou máte podepsanou smlouvu včetně dané minimální garantované výkupní ceny a s tím spojenou jistotou výkupu již před setím.
 • Velkou výhodou spolupráce s námi jsou naši agronomové a jejich poradenský servis, který je zahrnut v ceně množení. Naši obchodní zástupci pravidelně porosty objíždí, konzultují s Vámi jednotlivé agronomické zásahy a jsou Vám k dispozici po celou dobu pěstování.
 • Množení osiv umožňuje rozšíření osevního postupu o zlepšující plodiny za atraktivnější ceny oproti pěstování merkantilu stejné plodiny.
Díky široké škále námi nabízených plodin, lze jakýkoliv výběr přizpůsobit Vašim možnostem a požadavkům. Například podle vhodnosti pozemku, svažitosti, podloží, přísuškům, požadovanému termínu sklizně, existenci živočišné produkce atd.

Příklady benefitů při množení dvouděložných rostlin z našeho sortimentu jsou například:

 • Nabízíme širokou škálu dvouděložných plodin pro množení, ty lze velmi dobře využít jako přerušovač obilních sledů v osevním postupu.
 • Velkou výhodou je možnost rozfázování sklizně do delšího časového úseku výběrem vhodných plodin i jednotlivých odrůd.
 • V boji proti háďátkům máme v portfoliu plodiny s vysoce antinematodními účinky. Jejich pěstováním dochází k produkci látek, které haďátka probudí ze stavu latence. Plodiny nefungují však jako zdroj potravy, takže háďátka následně vyhladoví a hynou.
 • Pěstováním luskovin a jetelovin můžete snížit hnojení dusíkem o zhruba 30 kg k následné plodině díky symbiotickým hlízkovým bakteriím, které se běžně nachází v našich půdách.
 • Většina námi pěstovaných plodin současně poslouží jako výborná předplodina.

Příklady benefitů při množení trav jsou například:

 • Trávy lze umístit i na horší, jinak špatně využitelné pozemky, sušší, vlhké či kamenité, a to výběrem vhodného druhu trávy pro konkrétní podmínky.
 • Od druhého roku se u vytrvalých trav snižují náklady na pěstování o zpracování půdy a setí po dobu až 5 let.
 • Vysetím vytrvalých trav lze eliminovat rizika vzniku eroze větrné i vodní.
 • Vysetím trav splníte podmínky greeningu.
 • U vybraných trav a jetelů je jedna seč využita k produkci osiva a jednu až dvě seče lze využít jako kvalitní píci do senáže, čímž se ekonomika těchto plodin dále navyšuje.
 • Po sklizni trav na semeno lze zbylou hmotu využít jako krmivo, případně podestýlku pro dobytek, k založení kompostu nebo na prodej do bioplynové stanice.

Jak probíhá spolupráce?

Celý proces množení začíná výběrem pro Vás nejvhodnější plodiny. Optimální rozloha pro množení je od 15 ha, v případě plodin náročnějších na lidskou práci je možnost domluvy i na menší výměře.

V dalším kroku dochází k domluvě ceny s nastíněním smluvních podmínek. Po podpisu množitelské smlouvy dodáme základní osivo, které lze platit zápočtem ze sklizně, dochází tak k odložení platby za osivo až po sklizni.

Celou vegetační dobu je Vám k dispozici tým našich zkušených agronomů poskytujících komplexní poradentství. Od založení porostu do sklizně. Včetně určení vhodného termínu desikace i samotné sklizně. Sklizně řešíme dle Vašich možností Vašimi kombajny, nebo v případě potřeby domlouváme sklizně službou s dlouhodobě spolupracujícími subjekty. Další úpravy osiv včetně dosoušení a čištění domlouvají po domluvě s Vámi opět naši agronomové.

Po sklizni nabízíme možnost vyplacení zálohy, následně po ukončení uznávacího procesu ihned proplácíme zbylou část nebo celou produkci.


Trávy

 • Jílek jednoletý, mnohokvětý
 • Jílek hybridní, vytrvalý
 • Lipnice luční
 • Srha laločnatá
 • Bojínek luční, cibulkatý
 • Rodové hybridy
 • Kostřava luční, rákosovitá
 • Kostřava červená, ovčí
 • a další druhy

Jeteloviny

 • Jetel nachový inkarnát
 • Jetel červený, bílý, hybridní
 • Vojtěška setá

Olejniny

 • Hořčice bílá, len olejný
 • Ředkev setá
 • Řepka ozimá

Ostatní

 • Svazenka vratičolistá
 • Vikev huňatá, setá
 • Lupina úzkolistá
 • a další druhy

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.