Upravit stránkuTrávy

 • Mätonoh jednoročný, mnohokvetý
 • Mätonoh hybridný, trváci
 • Lipnica lúčna
 • Reznačka laločnatá
 • Timotejka lúčna, cibuľka
 • Rodové hybridy
 • Kostrava lúčna, trsťovitá
 • Kostrava červená, ovčia
 • a ďalšie druhy

Ďatelinoviny

 • Ďatelina purpurová inkarnát
 • Ďatelina červená, biela, hybridná
 • Lucerna siata

Olejniny

 • Horčica biela, ľan olejný
 • Reďkev siata
 • Repka ozimná

Ostatné

 • Facélia vratičolistá
 • Vika huňatá, siata
 • Lupina úzkolistá
 • A ďalšie druhy