V Českej a Slovenskej republike existuje množstvo semenárskych firiem, medzi ktoré patrí už 30 rokov aj naša firma SEED SERVICE s.r.o. a jej dcérska spoločnosť na Slovensku SEED SERVICE SK. Zaoberáme sa zmluvným množením tráv, ďatelinovín, olejnín, strukovín a ďalších plodín.

Výhody zmluvného množenia s firmou SEED SERVICE SK

 • Pri zmluvnom množení osív s našou firmou máte podpísanú zmluvu s minimálnou garantovanou výkupnou cenou, ktorá je istotou výkupu osiva ešte pred sejbou.
 • Veľkou výhodou spolupráce s nami je agronomický servis, ktorý je zahrnutý v cene množenia. Náš slovenský obchodný zástupca pravidelne porasty obchádza, konzultuje s Vami jednotlivé agronomické zásahy a je Vám k dispozícii po celú dobu pestovania.
 • Množenie osív umožňuje rozšírenie osevného postupu o zlepšujúce plodiny pre vaše pole.

"Vďaka širokému sortimentu ponúkaných plodín, je možné akýkoľvek výber prispôsobiť  Vašim možnostiam a požiadavkám. Napríklad podľa vhodnosti pozemku, svahovitosti, podložia, suchej oblasti, požadovanému termínu zberu, existencii živočíšnej produkcie atď."

Príklady benefitov  pri množení plodín z nášho sortimentu sú napríklad:

 • Ponúkame široký sortiment plodín na množenie, tie je možné veľmi dobre využiť ako prerušovač obilných sledov v osevnom postupe.
 • Veľkou výhodou je možnosť rozloženia zberu do dlhšieho časového úseku výberom vhodných plodín aj jednotlivých odrôd.
 • V boji proti háďatkám máme v portfóliu plodiny s vysoko antinematoodnými účinkami. Ich pestovaním dochádza k produkcii látok, ktoré háďatka prebudia zo stavu latencie. Plodiny nefungujú však ako zdroj potravy, takže háďatká následne vyhladujú a hynú.
 • Pestovaním strukovín a ďatelinovín môžete znížiť hnojenie dusíkom o zhruba 30 kg k následnej plodine vďaka symbiotickým hľuzkovým baktériám, ktoré sa bežne nachádzajú v našich pôdach.
 • Väčšina nami pestovaných plodín súčasne poslúži ako výborná predplodina.

Príklady benefitov pri množení tráv sú napríklad:

 • Trávy je možné umiestniť aj na horšie, inak zle využiteľné pozemky, suchšie, vlhké či kamenisté, a to výberom vhodného druhu trávy pre konkrétne podmienky.
 • Od druhého roku sa u vytrvalých tráv znižujú náklady na pestovanie o spracovaní pôdy a siatie po dobu až 5 rokov.
 • Vysiatím vytrvalých tráv možno eliminovať riziká vzniku erózie veternej i vodnej.
 • Vysiatím tráv splníte podmienky greeningu.
 • Pri vybraných trávach a ďatelinách je jedna kosba využitá na produkciu osiva a jednu až dve kosby možno využiť ako kvalitné krmivo do senáže, čím sa ekonomika týchto plodín ďalej navýši.
 • Po zbere tráv na semeno je možné zvyšnú hmotu využiť ako krmivo, prípadne podstielku pre dobytok, na založenie kompostu alebo na predaj do bioplynovej stanice.

Trávy

 • Mätonoh jednoročný, mnohokvetý
 • Mätonoh hybridný, trváci
 • Lipnica lúčna
 • Reznačka laločnatá
 • Timotejka lúčna, cibuľka
 • Rodové hybridy
 • Kostrava lúčna, trsťovitá
 • Kostrava červená, ovčia
 • a ďalšie druhy

Ďatelinoviny

 • Ďatelina purpurová inkarnát
 • Ďatelina červená, biela, hybridná
 • Lucerna siata

Olejniny

 • Horčica biela, ľan olejný
 • Reďkev siata
 • Repka ozimná

Ostatné

 • Facélia vratičolistá
 • Vika huňatá, siata
 • Lupina úzkolistá
 • A ďalšie druhy

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií