Osivo na meziplodiny

Firma Seed Service s.r.o. vyrábí certifikovaná osiva pícních i technických trav, hořčice, svazenky, jednoletých a víceletých jetelovin, vikve ozimé a svazenky. Vyprodukované osivo prodáváme našim partnerům v České republice i v zahraničí. Staňte se našim partnerem i Vy.

Nematocidní meziplodiny

Některé z meziplodin mají nematocidní účinky. Jedná se zejména o některé z odrůd hořčic, výrazně nejsilnější účinky jsou u však zjištěny u ředkve olejné. Její odrůdy se používají k potlačení nejen háďátka řepného, jako je tomu u hořčic, ale výborné účinky mají i proti jiným háďátkům – bramborovému, česnekovému, cibulovému a dalším škůdcům.

V případě hořčice a ředkve tyto vlastnosti způsobují glykosinuláty (přes 100 druhů). Při nakousnutí ředkve háďátkem nebo rozkladu hmoty dojde ke kontaktu glykosinulátů s enzymem myrosinázou, které jsou v rostlině uloženy v různých částech buňky. Po reakci vznikají látky na bázi kyanidů (nejvíce izothiokyanát) které jsou účinné na mnoho škůdců rostlin.

Proto se ředkev olejná, která navíc v krátké době vytváří značné množství biomasy, využívá k ozdravení půdy nejen u pěstitelů řepy, brambor, cibule apod. ale i v zahradnictvích. Podobné účinky má i čirok, kde se při zaorávce mladých rostlin rozkládá alkaloid dhurin na kyanovodík, který má rovněž fumigační účinky.

SEED SERVICE s.r.o. nabízí tyto nematocidní plodiny: hořčice bílá Architect, ředkev olejná (odrůdy EU) a čirok Nutri Honey.