Upravit stránku

Jílky

Jsou volně trsnaté, pícninářsky výnosné a velmi kvalitní druhy trav s omezenou trvanlivostí. Jílek mnohokvětý má formu jednoletou (jílek jednoletý) a ozimou, která v porostu může vydržet dva až tři roky. Oba druhy mají diploidní i tetraploidní formy a využívají se v intenzivních krátkodobých směsích na orné půdě nebo jako krycí plodina při zakládání vytrvalých travních porostů. Jílek mnohokvětý je semenářsky výnosný, osivo není drahé. Jílky vytrvalé jsou pícninářsky rovněž velmi hodnotné, ale na loukách většinou vydrží omezenou dobu (4-5 let). Na dobře ošetřovaných pastvinách vydrží déle. Jílek hybridní je kříženec jílku mnohokvětého s vytrvalým a vydrží cca 3 roky.

Jílek jednoletý - diploidní

Andrea: Velmi raná odrůda s vysokým výnosem hmoty. Nejlépe se osvědčila v mírně teplých oblastech.

Hannah: Velmi raná bavorská odrůda se vyznačuje velmi rychlým růstem a vývinem, vysokým výnosem hmoty a odolností k poléhání. Díky svému přímému vzrůstu je i ideální součástí vytrvalých travních směsí, která brzy chrání pomaleji vzcházející trávy.

Jílek jednoletý - tetraploidní

Gonzales: Středně raná bavorská odrůda je garantem dobrých výnosů a kvality píce i v polohách ohrožených rzí. První seč je obvykle za 6-8 týdnů od zasetí. Silný rozvoj kořenové hmoty a vynikající zastínění zvyšuje velmi dobrý vliv na půdní úrodnost.

Bormitra: Středně raná bavorská odrůda, často pěstovaná i jako meziplodina po sklizni obilí. Jako celoroční pícnina se pěstuje ve směsích např. s jílkem mnohokvětým nebo s jednoletým jetelem (perským, alexandrijským). Je vynikajícím zdrojem energie do stáje i pro využití na bioplyn.

Jivet: Raná česká rychle obrůstající odrůda dává 3 seče; pod závlahou až 5 sečí. Je odolná k poléhání, lze ji intenzivně hnojit a usnadňuje mechanizovanou sklizeň. Je velmi výnosný dává i velké množství kořenové hmoty, která zlepšuje půdní strukturu. Ideální ve vlhčích oblastech.

Jílek mnohokvětý - tetraploidní

Turtetra: Raná, velmi výnosná polská odrůda. Na jaře rychlý vývoj, velmi rychle i obrůstá. Při monokultuře dokáže dát ideálně až 5 sečí.

Jílek hybridní - tetraploidní

Gala: Raná odrůda se vyznačuje vysokým a vyrovnaným výnosem zelené i suché hmoty velmi dobré stravitelnosti i chutnosti. Pomaleji stárne. Vyznačuje se rychlým počátečním růstem, vyrovnaným výnosem hmoty během vegetace i dobrou odolností k poléhání a k vyzimování.

Leonis: Nová raná bavorská odrůda, která poskytuje mimořádný výnos zelené hmoty. Vynikající odolnost proti chorobám pomáhá této odrůdě dávat plný výnos po dva produkční roky.

Jílek vytrvalý diploidní

Ivana: Velmi raná odrůda, která kombinuje rychlý jarní nárůst hmoty a dobrou hustotu drnu. Je vysoce odolná k vyzimování, a lze ji použít i v loukách a pastvinách v chladných oblastech, kde již ostatní odrůdy jílků nevydrží. Vyšlechtěna v Bavorsku.

Weigra: Středně raně kvetoucí odrůda byla vyšlechtěna z jílků vybraných po drsných zimách na úpatí Alp a v pohoří Bavorský les. Mimořádná odolnost k vyzimování.

Corso: Středně raná odrůda rovněž z Bavorského Steinachu. Obdobné kvality jako Weigra, jen o pár dní pozdnější.

Aberdart HSG: Jílek vytrvalý se zvýšeným obsahem cukru: Britská pozdní odrůda vyšlechtěná speciálně k vysokému obsahu cukru. Obsah cukru v píci je minimálně o 30% vyšší než u ostatních jílků, což má výrazně pozitivní vliv na využití ostatních živin v píci a tím i na užitkovost zvířat. Mimořádný výnos z první seče, velmi vhodný do pastevních směsí.

Aberavon HSG: Jílek vytrvalý se zvýšeným obsahem cukru: Nový britský středně raný jílek se v porovnání s jinými diploidními odrůdami vyznačuje zvýšenou stravitelností, odolností proti rzi a velmi vysokým výnosem píce z první seče. Má i velmi dobrou vytrvalost.

Mezirodové hybridy - Festulolia

Mezirodové hybridy vznikly křížením jílku mnohokvětého s kostřavou rákosovitou (Bečva, Hykor, Felina), nebo s luční (Perun, Achilles, Agula, Felopa). Většina festulolií je vyzitkou skvělé práce šlechtitelů z Hladkých Životic, dvě odrůdy pocházejí z Polska.

Festulolia jílkového charakteru - Bečva, Perun, Agula, Felopa se vlastnostmi podobají jílku mnohokvětému, jsou však odolnější k chladu mají o něco lepší vytrvalost. Pro vysoký obsah vodorozpustných cukrů jsou vhodné přímému zkrmování i ke konzervaci.

Perun, Agula: Tetraploidní odrůdy, především pro využití na orné půdě, popřípadě do krátkodobých luk a pastvin, neboť velmi dobře obrůstají i při vícesečném využívání. Jsou výkonné v čisté kultuře i ve směsích s travami, s jetelem lučním a vojtěškou. Vytrvalost 3-4 roky.

Bečva: Tetraploidní odrůda, výnosná tráva jílkovitého charakteru. Oproti jílku mnohokvětému je odolnější k vyzimování a plísni sněžné. v počátečním růstu rychlejší než Perun &. Vytrvalost 2-3 roky. Kvůli razanci v růstu je vhodnější do směsí s jetelem než s vojtěškou. Kostřavovité typy (Felina, Hykor) mají pomalejší vývoj a jsou velmi vytrvalé. Jsou hodnotným komponentem trvalých luk a pastvin.

Hykor: Hexaploidní odrůda charakteru kostřavy rákosovité, která vznikla křížením s jílkem mnohokvětým. Vzrůstná, vytrvalá tráva s bohatým kořenovým systémem. Příznivě reaguje na vyšší dávky dusíku a závlahu. Je odolná vůči vymrzání, snáší dobře sucho i krátkodobé zamokření.

Felina: Hexaploidní odrůda charakteru kostřavy rákosovité s jílkem mnohokvětým. Využívá se jako komponent do dočasných i trvalých luk a pastvin. Má obdobné vlastnosti jako Hykor.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.