JÍLEK MNOHOKVĚTÝ JEDNOLETÝ – Lolium multiflorum westeroldicum

Doporučený výsevek pro pícní účely 25-30 kg/ha.

Jílek mnohokvětý jednoletý

ANDREA

 • Holandská raná diploidní odrůda
 • Dobře obrůstá
 • Velmi vysoká odolnost k polehání a chorobám
 • Nejlépe prosperuje v mírně teplých oblastech
 • Vyniká vysokými výnosy hmoty

BORMITRA, udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG

 • Německá středně raná tetraploidní odrůda
 • Vysoká odolnost rzím
 • Vysoký obsah energie v krmivu i pro bioplyn
 • Výnosná odrůda, nejvyšší výnos dává v první seči
 • Pěstovaná jako hlavní plodina nebo meziplodina po sklizni obilí
 • Pro pícní účely ve směsích s jílkem mnohokvětým nebo jetelem alexandrijským

GONZALES, udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, registrace v ČR: 2007

 • Holandská pozdní tetraploidní odrůda, zastoupena výhradně SEED SERVICE
 • Vysoká rychlost jarního růstu, vysoká hustota obrůstání po sečích
 • Velmi odolná rzím, celkově dobrý zdravotní stav
 • Vyrovnaný výnos píce ve všech sečích
 • Vysoký výnos zelené hmoty s vysokou stravitelností
 • Využití v krátkodobých travních porostech

MADONNA

KONVENCE
BIO
 • Americká pozdní tetraploidní odrůda
 • Vyniká rychlým počátečním růstem na jaře
 • Velmi odolná rzím
 • Vysoký výnos i kvalita píce
BIO

JÍLEK MNOHOKVĚTÝ ITALSKÝ – Lolium multiflorum italicum

Doporučený výsevek pro pícní účely 25-30 kg/ha.

Jílek mnohokvětý italský


JÍLEK HYBRIDNÍ – Lolium x bouchenaum

Doporučený výsevek pro pícní účely 20-25 kg/ha.

LEONIS, udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG, registrace 2007, registrace v ČR: 2012

 • Německá velmi raná až raná tetraploidní odrůda, zastoupena výhradně SEED SERVICE
 • Rychlý jarní růst zaručuje vysoký výnos suché hmoty již v první seči
 • Velmi rychle obrůstá po sečích
 • Vytrvalost 2-3 roky, mrazuvzdorná
 • Středně odolná vůči plísni sněžné a rzím
 • Vysoký výnos suché hmoty ve všech užitkových letech
 • Vhodná pro luční využití

JÍLEK VYTRVALÝ – Lolium perenne

Doporučený výsevek pro pícní účely 15-20 kg/ha.

Jílek vytrvalý

ABERTORCH, udržovatel: Germinal Ireland Ltd.

 • Britská raná tetraploidní odrůda
 • Vhodná pro pěstování v podmínkách ČR
 • Rychlý jarní nárůst hmoty
 • Odrůda se zvýšeným obsahem vodorozpustných cukrů (HSG, WSC)
 • Velmi dobrá odolnost ke rzím
 • Vysoké výnosy dobře stravitelné píce
 • Vhodná ke spásaní i konzervaci

FERRIS, udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG, registrace: 2016

KONVENCE
BIO
 • Německá velmi raná tetraploidní odrůda
 • Vysoká regenerační schopnost
 • Velmi rychlý jarní nárůst hmoty
 • Vysoce odolná proti rzím
 • Vysoce odolná proti polehání a mrazuvzdorná
 • Vysoké výnosy suché hmoty i semen
BIO

MISCHA, udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG, registrace: 2008

 • Německá poloraná až pozdní diploidní odrůda, zastoupena výhradně SEED SERVICE
 • Středně vysoká rychlost jarního růstu
 • Středně vysoká až vysoká hustota obrůstání po sečích
 • Středně odolná proti napadení rzemi
 • Vysoký až velmi vysoký výnos v prvním třech užitkových letech
 • Vhodná pro pastevní využití

PASTEL, udržovatel: Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s., registrace: 1999

 • Slovenská středně raná diploidní odrůda
 • Vytrvalá trsnatá tráva s rychlým jarním nárůstem hmoty
 • Dobře odrůstá po sečích, poskytuje 3 a více sečí za rok
 • Vysoký výnos i kvalita píce
 • Vhodná do vytrvalých směsí především pastevního využití

FESTULOLIA

Festulolium je mezirodový hybrid jílků a kostřav, který se na území ČR pěstuje od roku 1988, kdy byla ÚKZÚZ zaregistrována první odrůda Felina. Cílem křížení bylo zkombinovat přednosti kostřav, které jsou ceněny pro svou vytrvalost, zlepšenou odolnost vůči suchu a zimě s předními vlastnostmi jílků, jako je výnos, rychlost růstu a kvalita píce.

Festulolium tedy kombinuje bohatý výnos a kvalitativní znaky jílku s vytrvalostí a hlubším kořenovým systém kostřavy.

 • Podle převažujícího genotypu rozdělujeme odrůdy festulolií na jílkové a kostřavovité.
 • Festulolia jílkového typu se svým habitem podobají jílkům. V křížení se využívají vlastnosti jílku mnohokvětého italského, jílku vytrvalého nebo jílku hybridního. Tomu pak odpovídají výsledné vlastnosti křížence.
 • Jílková festulolia, která nabízíme vznikla zkřížením jílku mnohokvětého italského s kostřavami. Vlastnosti těchto festulolií se oproti jílku mnohokvětému italskému vyznačují vyšší vytrvalostí na stanovišti (3-5 let, oproti tomu jílek 2 roky), vyšší odolností stresovým podmínkám, jako je sucho či nízké teploty.
 • Festulolia kostřavového typu mají převážnou část genů z kostřavy rákosovité, a to i více než 90 %. Tomu odpovídá i charakter a využití tohoto festulolia. Tato festulolia jsou velmi výnosná, vysoce vytrvalá a odolná stresovým podmínkám jako je sucho, chlad či zamokření, oproti kostřavě rákosovité však mají vysokou kvalitu píce i stravitelnost.

Festulolium jílkového typu

Doporučený výsevek pro pícní účely 20-25 kg/ha.

Vysoký výnos, rychlý počáteční růst, dobrá kvalita píce (obsah cukrů i stravitelné vlákniny).

Festulolium jílkového typu

ABERNICHE, udržovatel: Germinal Ireland Ltd., registrace: 2012

 • Britská pozdní tetraploidní odrůda
 • Kříženec jílku mnohokvětého italského s kostřavou luční
 • Aberniche kombinuje bohatý výnos a kvalitu jílku mnohokvětého italského s hlubším kořenovým systémem kostřavy luční, který zajišťuje suchovzdornost
 • Vykazuje lepší hospodaření s vodou
 • Vysoce mrazuvzdorná v porovnání s jílkem mnohokvětým italským
 • Nevhodná do suchého, horkého klimatu
 • Růst při nižších teplotách prodlužuje vegetaci jak na jaře, tak na podzim
 • Vysoký výnos, obsah cukrů i stravitelnost

TATRAN, udržovatel: GRAMINEX, s.r.o., registrace: 2018; v majetku SEED SERVICE

 • Slovenská středně raná až pozdní odrůda
 • Kříženec jílku mnohokvětého s kostřavou rákosovitou
 • Dobrá hustota jarního růstu s pomalejším počátečním obrůstáním
 • Po následných sečích rychle obrůstá
 • Vyšší obsah cukrů oproti 2n i 4n odrůdám jílků
 • Vyrovnaný výnos zelené hmoty v jednotlivých sečích
 • Vyšší výnos semen oproti starším odrůdám
 • Vhodný do pastevních směsí, zahušťuje porost

 

Festulolium kostřavového typu

Doporučený výsevek 15-20 kg/ha.

Vysoký výnos a vytrvalost, odolnost vůči suchu i zimě, dobrá kvalita píce (vysoký obsah stravitelné vlákniny).


LENOR, udržovatel: GRAMINEX, s.r.o., registrace 2015; v majetku SEED SERVICE

 • Slovenská středně raná odrůda
 • Rychlý jarní růst s velmi dobrou počáteční hustotou
 • Vysoká vytrvalost, odolnost vůči vymrzání
 • Jemný habitus rostliny
 • Dobře snáší sucho i dočasné zamokření
 • Vysoký výnos zelené hmoty
 • Vhodná jako komponent do dočasných i trvalých luk, pastevních směsí i jetelotrav
 • Podstatně nižší vypadavost semen oproti kostřavě luční, méně rizikové při pěstování na semeno

KOSTŘAVA ČERVENÁ – Festuca rubra subsp. Rubra

Doporučený výsevek 15 kg/ha.

 

Kostřava červená

ROLAND 21, udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG, registrace: 2004

 • Německá poloraná až pozdní oktaploidní odrůda, zastoupena výhradně SEED SERVICE
 • Vysoká rychlost jarního růstu
 • Středně vysoká hustota obrůstání po sečích
 • Výnos zelené hmoty středně vysoký v prvních 2 letech, velmi vysoký ve 3. užitkovém roce
 • Výnos suché hmoty středně vysoký ve všech užitkových letech

ZULU, udržovatel: OSEVA PRO, registrace: 1974

 • Česká velmi raná odrůda
 • Velmi rychlý a časný jarní růst
 • Střední až nižší hustota obrůstání po sečích (zejména v letních měsících)
 • Dobrá vytrvalost
 • Střední odolnost proti chorobám
 • Vhodná pro pastevní využití, díky rychlému jarnímu růstu umožňuje výrazně časnější zahájení pastvy, a to o 14 dnů dříve

Kostřava luční

KOSTŘAVA LUČNÍ – Festuca pratensis

Doporučený výsevek 15 kg/ha.


COSMOLIT, udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG, registrace: 1993

 • Německá středně raná diploidní odrůda, zastoupena výhradně SEED SERVICE
 • Vysoká rychlost jarního růstu
 • Středně vysoká až vysoká hustota obrůstání po sečích
 • Vysoká vytrvalost
 • Odolná proti napadení plísní sněžnou
 • Velmi vysoký výnos zelené i suché hmoty v prvních 2 užitkových letech, středně vysoký ve 3. užitkovém roce
 • Vhodná především pro luční využití

PASTORELA, udržovatel: Ing. Hana Jakešová, CSc., registrace: 2013

 • Česká středně pozdní diploidní odrůda
 • Středně vysoká až vysoká rychlost jarního růstu
 • Středně vysoká až vysoká hustota obrůstání po sečích
 • Středně odolná k napadení rzím
 • Nižší obsah vlákniny a vyšší obsah dusíkatých látek a energie
 • Výnos zelené hmoty středně vysoký ve všech užitkových letech
 • Výnos suché hmoty v prvních 2 užitkových letech středně vysoký, ve 3. užitkovém roce vysoký
 • Vhodná pro pastevní využití

KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ – Festuca arundinacea

Doporučený výsevek 12 kg/ha.

PALMA, udržovatel: Zanandrea Sementi s.a.s.

 • Italská poloraná odrůda
 • Vysoce vytrvalá, na stanovišti 6-7 let
 • Dlouhá vegetace poskytuje 4-5 sečí za vegetaci
 • Vysoce odolná chorobám, snáší přísušky, lehké půdy i půdy s kyselým pH
 • Plastická, vhodná do nížin i podhorských oblastí
 • Vysoce mrazuvzdorná
 • Využitelná jako pastvina i louka (seno)
 • Velmi vhodné pro skot a koně

RAHELA, udržovatel: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CENTNAS" Sp. z o.o., registrace v ČR: 2015

KONVENCE
BIO
 • Polská velmi raná hexaploidní odrůda
 • Vysoká rychlost jarního růstu
 • Středně vysoká hustota obrůstání po sečích
 • Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a rzemi
 • Výnos suché hmoty prvních sečí od druhého užitkového roku středně vysoký až vysoký
 • Výnos suché hmoty středně vysoký
BIO

SRHA LALOČNATÁ – Dactylis glomerata

Doporučený výsevek 12 kg/ha.

Srha laločnatá

Berta, udržovatel: Hodowla Roślin Grunwald sp. z o.o. Grupa IHAR

 • Polská středně raná odrůda
 • Dobrá odolnost vůči vymrzání
 • Vysoká rychlost obrůstání po sečích
 • Hluboký kořenový systém zajišťuje dobrou odolnost suchu
 • Vysoký obsah cukrů, vysoká stravitelnost
 • Dobře odolná vůči rynchosporiové skvrnitosti
 • Vysoké výnosy píce
 • Vysoký potenciál výnosu semene
 • Vhodná pro pastevní i luční využití, jak v čistosevu tak ve směsích, vysoká tolerance k sešlapání

Harvestar, udržovatel: Columbia Seeds LLC, registrace v ČR: 2013

 • Americká pozdní tetraploidní odrůda, zastoupena výhradně SEED SERVICE
 • Vytrvalá
 • Středně vysoká rychlost jarního růstu
 • Středně vysoká hustota obrůstání po sečích
 • Výnos prvních sečí ve všech letech nízký
 • Vyniká výnosem, stravitelností a jemností listů
 • Středně odolná až odolná proti napadení plísní sněžnou
 • Zvýšená tolerance k horku, chladu i stínu
 • Středně vysoký až vysoký výnos zelené i suché hmoty ve všech užitkových letech
 • Vhodná především pro pastevní využití, výborně snáší nízké spásání
 • Vhodná do jednoduchých směsí na ornou půdu

Ovsík vyvýšený

OVSÍK VYVÝŠENÝ – Arrhenatherum elatius

Doporučený výsevek 12 kg/ha.


Arone, udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG

 • Německá středně raná odrůda
 • Bezosinatá forma
 • Střední rychlost růstu na jaře
 • Rezistentní k bakteriálnímu vadnutí trav
 • Vytrvalá odrůda, odolná suchu
 • Střední až vysoký výnos v první seči

Legan, udržovatel: GRAMINEX, s.r.o., registrace: 2019

 • Slovenská středně raná odrůda
 • Bezosinatá forma
 • Rychlý jarní růst
 • Dobrá hustota a rychlost obrůstání po sečích
 • Dobrá odolnost vůči chorobám
 • Vytrvalá odrůda, odolná suchu
 • Vysoký výnos zelené hmoty, sena i semene
 • Vhodná do rannějších lučních směsí
 • Nevhodná do pastevních směsí, nesnáší sešlapání

LIPNICE LUČNÍ – Poa pratensis

Doporučený výsevek 12 kg/ha

Balin, udržovatel: DLF Seeds, registrace v ČR: 2003

 • Dánská středně raná odrůda
 • Střední odolnost plísni sněžné, dobrá odolnost vůči padlí travnímu, nižší odolnost rzím a listovým skvrnitostem
 • Dobrá kvalita píce
 • Schopnost zaplňovat prázdná místa v porostu
 • Trávníková odrůda vhodná pro zatěžované a sportovní trávníky

Lato, udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG, registrace: 1989, registrace v ČR: 2008

 • Německá pozdní odrůda, zastoupena výhradně SEED SERVICE
 • Vysoká rychlost jarního růstu
 • Hustota obrůstání po sečích středně vysoká
 • Středně odolná napadení plísní sněžnou a rzí, méně odolná listovým skvrnitostem
 • Velmi dobrá regenerační schopnost, mimořádná schopnost odnožování
 • Velmi dobře stravitelná
 • Střední až vysoká vytrvalost
 • Nejlépe hodnocenou odrůdou lipnice v Evropě
 • Velmi vysoké a vyrovnané výnosy suché hmoty

BOJÍNEK LUČNÍ – Phleum pratense

Doporučený výsevek 12 kg/ha.

Bojínek luční

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.