Mätonohy

Sú  trsovité, kŕmne výnosné a veľmi kvalitné druhy tráv s obmedzenou trvanlivosťou. Mätonoh mnohokvetý má formu jednoročnú (mätonoh jednoročný) a ozimnú , ktorá v poraste môže vydržať dva až tri roky. Oba druhy majú diploidné aj tetraploidné formy a využívajú sa v intenzívnych krátkodobých zmesiach na ornej pôde alebo ako krycia plodina pri zakladaní trvalých trávnych porastov. Mätonoh mnohokvetý je semenársky výnosný, osivo nie je drahé. Mätonohy trváce sú rovnako veľmi hodnotné ako krmivo, ale na lúkach väčšinou vydrží obmedzenú dobu (4-5 rokov). Na dobre ošetrovaných pastvinách vydrží dlhšie. Mätonoh hybridný je kríženec mätonohu mnohokvetého s trvácim a vydrží približne  3 roky.

Mätonoh jednoročný- diploidný

Andrea: Veľmi skorá odroda s vysokým výnosom hmoty. Najlepšie sa osvedčila v mierne teplých oblastiach.

Hannah: Veľmi skorá bavorská odroda ktorá sa vyznačuje veľmi rýchlym rastom a vývinom, vysokým výnosom hmoty a odolnosťou k poliehaniu. Vďaka svojmu priamemu vzrastu je aj ideálnou súčasťou trvalých trávnych zmesí, ktorá  chráni pomalšie vzchádzajúce trávy.

Mätonoh jednoročný- tetraploidný

Gonzales:  Stredne skorá bavorská odroda je garantom dobrých výnosov a kvality krmoviny aj v polohách ohrozených hrdzou. Prvá kosba je zvyčajne za 6-8 týždňov od zasiatí. Silný rozvoj koreňovej hmoty a vynikajúce zatienenie zvyšuje veľmi dobrý vplyv na pôdnu úrodnosť.

Bormitra: Stredne skorá bavorská odroda, často pestovaná aj ako plodina po zbere obilia. Ako celoročná krmovina sa pestuje v zmesiach napr. s mätonohom mnohokvetým alebo s jednoročnou ďatelinou (perzskou, alexandrijskou). Je vynikajúcim zdrojom energie do stajne aj pre využitie na bioplyn.

Jivet: Ranná, česká, rýchlo obrastajúca odroda sa kosí 3 krát,  pod závlahou až 5 krát. Je odolná k poliehaniu, možno ju intenzívne hnojiť a uľahčuje mechanizovaný zber. Je veľmi výnosná, dáva aj veľké množstvo koreňovej hmoty, ktorá zlepšuje pôdnu štruktúru. Ideálna vo vlhších oblastiach.

Mätonoh mnohokvetý- tetraploidný

Turtetra: Ranná, veľmi výnosná poľská odroda. Na jar má rýchly vývoj, veľmi rýchlo aj obrastá. Pri monokultúre dokáže dať ideálne až 5 kosieb.

Mätonoh hybridný- tetraploidný

Gala: Skorá odroda sa vyznačuje vysokým a vyrovnaným výnosom zelenej aj suchej hmoty veľmi dobrej stráviteľnosti aj chutnosti. Pomalšie starne. Vyznačuje sa rýchlym počiatočným rastom, vyrovnaným výnosom hmoty počas vegetácie i dobrou odolnosťou proti poliehaniu a k vyzimovaniu.
Leonis: Nová skorá bavorská odroda, ktorá poskytuje mimoriadny výnos zelenej hmoty. Vynikajúca odolnosť proti chorobám pomáha tejto odrode dávať plný výnos počas dvoch rokov produkcie.

Mätonoh trváci- diploidný

Ivana: Veľmi skorá odroda, ktorá kombinuje rýchly jarný nárast hmoty a dobrú hustotu mačiny. Je vysoko odolná k vyzimovaniu, a možno ju použiť aj na lúkach a pastvinách v chladných oblastiach, kde už ostatné odrody mätonohu nevydržia. Vyšľachtená v Bavorsku

Weigra: Stredne skoro kvitnúca odroda bola vyšľachtená z mätonohov vybraných po drsných zimách na úpätí Álp a v pohorí Bavorský les. Mimoriadna odolnosť k vyzimovaniu.

Corso: Stredne skorá odroda rovnako z Bavorského Steinachu. Obdobnej kvality ako Weigra, len o pár dní neskoršia.

Aberdart HSG: Mätonoh trváci so zvýšeným obsahom cukru. Britská neskorá odroda vyšľachtená špeciálne k vysokému obsahu cukru. Obsah cukru v siláži je minimálne o 30% vyšší ako u ostatných mätonohov, čo má výrazne pozitívny vplyv na využitie ostatných živín v krmive a tým aj na úžitkovosť zvierat. Mimoriadny výnos z prvej kosby, veľmi vhodný do pastierskych zmesí.

Aberavon HSG: Mätonoh trváci so zvýšeným obsahom cukru. Nový britský stredne ranný mätonoh sa v porovnaní s inými diploidními odrodami vyznačuje zvýšenou stráviteľnosťou, odolnosťou proti hrdzi a veľmi vysokým výnosom krmovín z prvej kosby. Má aj veľmi dobrú vytrvalosť.

Medzirodové hybridy – Festulolia

Medzirodové hybridy vznikli krížením mätonohu mnohokvetého s kostravou trsťovitou  (Bečva, Hykor, Felina), alebo s lúčnou (Perun, Achilles, Agulo, Felopa). Väčšina festulolií je vizitkou skvelej práce šľachtiteľov z Hladkých Životic, dve odrody pochádzajú z Poľska.

Festulolie mätonohového charakteru - Bečva, Perun, Agulo, Felopa sa vlastnosťami podobajú mätonohu mnohokvetému, sú však odolnejšie k chladu majú o niečo lepšiu vytrvalosť. Pre vysoký obsah vodorozpustných cukrov sú vhodné k priamemu skrmovanie aj ku konzervácii.

Perun, Agulo: tetraploidné odrody, predovšetkým pre využitie na ornej pôde, prípade do krátkodobých lúk a pasienkov, pretože veľmi dobre obrastajú aj pri viacsečnom využívaní. Sú výkonné v čistej kultúre aj v zmesiach s trávami, s ďatelinou lúčnou a lucernou. Vytrvalosť 3-4 roky.

Bečva: tetraploidná odroda, výnosná tráva mätonohového charakteru. Oproti mätonohu mnohokvetému je odolnejšia k vyzimovaniu a snežnej plesni . V počiatočnom raste je rýchlejší ako Perun . Vytrvalosť 2-3 roky. Kvôli razancii v raste je vhodnejšia do zmesí s ďatelinou než s lucernou. Kostravovité typy (Felina, Hykor) majú pomalší vývoj a sú veľmi vytrvalé. Sú hodnotným komponentom trvalých lúk a pasienkov.

Hykor: Hexaploidná odroda charakteru kostravy trsťovitej, ktorá vznikla krížením s mätonohom mnohokvetým. Vytrvalá tráva s bohatým koreňovým systémom. Priaznivo reaguje na vyššie dávky dusíku a závlahu. Je odolná voči vymŕzaniu, dobre znáša sucho aj krátkodobé zamokrenie.

Felina: Hexaploidná odroda charakteru kostravy trsťovitej s mätonohom mnohokvetým. Využíva sa ako komponent do dočasných i trvalých lúk a pasienkov. Má podobné vlastnosti ako Hykor.

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií