Trávne porasty sú nevyhnutnou súčasťou prírody i životného prostredia, ktoré nás obklopuje a ktoré si vytvárame. Výmera verejnej zelene sa bohužiaľ kvôli zahusťujúcej sa zástavbe stále zmenšuje  a preto je potrebné existujúcim plochám venovať náležitú starostlivosť. Často sa jedná o značne zanedbané a neudržiavané porasty. Podobne aj pri rodinných domoch sa môžeme stretnúť s trávnikmi rôznej kvality. Nevyhovujúci stav trávnych porastov nevznikne zo dňa na deň, ale za dlhšie časové obdobie. Príčin nevyhovujúceho stavu môže byť niekoľko a takmer vždy je to použitie nevhodnej zmesi a neodborná starostlivosť.
Trávnik

Obnova trávnika prísevom je síce na prvý pohľad jednoduchšia, ale má tiež svoje úskalia. Pre prísev je rozumné sa rozhodnúť v prípade, že je porast síce preriedený, slabo zapojený, ale stále ešte v ňom prevládajú kvalitné trávne druhy. Pre dosev zvolíme buď trávnu zmes, ktorá bola pôvodne použitá, alebo trávne zmesi, ktoré sú pre dosev určené. Za tým účelom môžeme odporučiť z našej ponuky trávne zmesi z našej série štandard, napr. ihrisková, parková alebo dosev. Aby bol prísev úspešný, je nutné dodržať nasledujúce zásady:

  • Zostávajúci  trávny porast musíme čiastočne zoslabiť napr. niekoľkonásobnou vertikutáciou, aby sme vytvorili konkurencie schopné prostredie pre novo vysiate osivo.
  • Výsevok by sa mal blížiť plnému výsevku pri zakladaní nového trávnika.
  • Prisiatu plochu uváľame, prihnojíme a počas  doby klíčenia zabezpečíme dostatok vlahy.

Vrámci rodinných domov, kde prevláda estetické hľadisko, volíme skôr variantu zrušenia a založenia nového trávnika, čo nám umožní zmeniť trávnik podľa našich predstáv. K tomuto variantu samozrejme pristupujeme u silne zaburinených a preriedených trávnikov a prakticky vždy v prípadoch, keď sa v trávniku objaví napr. pýr alebo kozonoha hostcová.

Pri totálnej obnove trávnika vám môžeme ponúknuť trávne zmesi z našej Profi rady, ktorá je zostavená z kvalitných  odrôd, ktoré ešte ďalej rozdeľujeme na Zelenú radu - klasické trávniky a Modrú radu, ktorá je zostavená z odrôd sýto až výrazne sýto zelenej farby. Trávne zmesi z tejto rady sú zárukou mimoriadne krásneho exkluzívneho trávnika

V prípade, že sa jedná o rôzne predzáhradky alebo sídliskové trávniky, je vhodné uvažovať o likvidácii a následnej obnove týchto plôch. V týchto prípadoch máme možnosť si vybrať, aký typ trávnika chceme založiť. Môžeme Vám odporučiť trávne zmesi parkové alebo ihriskové. Na suchých a silne zaťažovaných plochách sa osvedčila naša trávna zmes Sahara, ktorá je založená na kostrave trsťovitej a lipnici lúčnej. V prípade menšieho zaťažovania je možné použiť našu trávna zmes Záhrada, ktorá je tiež suchovzdorná.

Trávnik

Verejná zeleň

Verejná zeleň má nezastupiteľnú funkciu v tvorbe krajiny. Ak vyjdeme do okolitých krajín, vidíme, že máme stále čo doháňať. Veľmi pekné a upravené trávnaté plochy v dedinách a v mestách nás upútajú na prvý pohľad. Aj u nás je možné mať prakticky rovnako peknú a upravenú verejnú zeleň. Niektoré dediny už túto skutočnosť pochopili a venujú verejným plochám veľkú starostlivosť.

Ako príklad môžeme uviesť obec Veliš na Jičínsku, kde v spolupráci s firmou Rasl veľmi vydarene zrekonštruovali verejnú zeleň v obci. Pritom náklady na tieto úpravy sú väčšinou relatívne malé a výsledný efekt stojí zato. Pri použití kvalitných trávnych zmesí, ktoré sú zostavené z odrôd s nízkym nárastom hmoty, sa ušetria náklady na kosenie a následnú likvidáciu trávnej hmoty.


Verejná zeleň

Pri rekonštrukcii verejnej zelene máme rad možností, pretože je využívaná veľmi rozdielnym spôsobom a založená na pôdach veľmi rôznej kvality. Je nevyhnutná kategorizácia týchto plôch, pretože každá z nich má svoju históriu a svoj účel využitia. Na väčších plochách, ktoré sú využívané extenzívne, je možné po predchádzajúcej vertikutácii uskutočniť prísev trávnych zmesí, ktoré sú veľmi pestré a môžu byť doplnené mikroďatelinou, ľadencom rožkatým a vičencom vikolistým.

Tu je možné odporučiť našu trávna zmes Príroda. Na prianie sme schopní Vám dodať aj trávne zmesi s podielom bylín, ktoré vytvoria tzv. rozkvitnuté lúky. Pri ich založení je potrebné byť trpezlivý, pretože výsledný efekt sa prejaví väčšinou za 2-3 roky. Rozhodnúť sa pre prísev alebo obnovu trávnych plôch nie je v konkrétnej situácii nijako jednoduché, preto sme vám chceli naším príspevkom pomôcť sa v tejto problematike zorientovať.


Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií