Upravit stránku

Tato řada obsahuje travní směsi plnící specifické úlohy v různých přírodních
a technických podmínkách. Některé travní směsi vytvářejí vhodný doplněk
pěstebních technologií sadů a vinic, přičemž mají i estetický vliv na okolní
krajinu.

Doporučený výsevek je vzhledem k požadavkům na dané směsi a výskytu jednoletého jílku 2-4 kg/100m2, vyjímkou tvoří travní směsi do sadů, kde postačí výsevek 0,6-2 kg/100m2.