Upravit stránku

Výsevek 33-38 kg/ha.
Vytrvalost 5-7 let.

Velmi raná louka / pastvina. Je velice výkonná, první píci ale doporučujeme sklidit velmi brzy, nejpozději na začátku metání srhy. V případě pastvy od začátku sezóny doporučujeme pást jen část porostu a zbytek sklidit, aby nezestárnul. Další seče lze bez problémů opět pást. Směs je univerzální i svými nároky – snáší vlhko i přísušky. Vyžaduje kosení nedopasků.

Název Složení %Název Složení %
Srha laločnatá - raná32Kostřava luční10
Jetel luční12Lipnice luční7
Jílek mnohokvětý12Jetel zvrhlý2
Bojínek luční13Štírovník růžkatý2
Jílek vytrvalý - velmi raný10