Upravit stránku

Hnojení

Bez vyváženého hnojení nelze dlouhodobě udržet kvalitní druhové složení. Základem je vápnění, které se na kyselých půdách může projevit jako výrazný intenzifikační faktor. Dohnojení fosforem a draslíkem musí korelovat s hnojením dusíkem, které je nejsilnějším intenzifikačním faktorem. Velmi vhodné je využití statkových hnojiv, kterých však obvykle nemáme dost ani pro hnojení orné půdy.

Zajištění optimálního druhového složení travních porostů

Je nutné udržet zastoupení cenných trav, které se významně podílejí jak na výnosu a kvalitě píce, tak i na hustotě drnu. Ty by na loukách a pastvinách měly zaujímat 50 - 60%. Dalších bylin (ne plevelných rostlin) může být do 10 - 30% a jetelovin potřebných k poutání vzdušného dusíku a zvýšení obsahu dusíkatých látek má být 15 až 30%. Vhodné druhové složení luk a pastvin zajišťujeme jejich pravidelnou údržbou a obnovou travními směsmi, které jsou složením přizpůsobené daným podmínkám.

Vhodný termín a správný způsob sklizně píce

Při stárnutí porostu se zvyšuje obsah a snižuje stravitelnost vlákniny, čímž klesá koncentrace energie i obsah dusíkatých látek. Některé zdroje považují za optimální termín sklizně travních porostů růstovou fázi do poloviny metání srhy, to je do výšky porostu cca 30 - 40 cm. Důležité je i dodržování optimální výšky strniště cca 5 - 7 cm. Při nižším sečení dochází k poklesu obsahu energie a%s s%látek a v případě znečištění píce zeminou dochází k problémům s její konzervací.

Vhodný termín a správný způsob sklizně píce

Je nutné, aby píce zavadla co nejrychleji (aktivní zavadání) na optimální obsah sušiny, byla čistá a byla co nejrychleji zasilážována. V závislosti na kvalitě píce a obsahu sušiny je potřebné vybrat vhodný konzervační prostředek. Cena by neměla být jediným kriteriem výběru, poněvadž vhodně zvolený silážní prostředek dokáže několikanásobně vrátit prostředky do něj vložené prostřednictvím zachováním živin.