Hnojenie

Bez vyváženého hnojenia sa nedá dlhodobo udržať kvalitné druhové zloženie. Základom je vápnenie, ktoré sa na kyslých pôdach môže prejaviť ako výrazný intenzifikačné faktor. Dohnojenie fosforom a draslíkom musí korelovať s hnojením dusíkom, ktoré je najsilnejším intenzifikačných faktorom. Veľmi vhodné je využitie hnoja, ktorého však zvyčajne nemáme dosť ani na hnojenie ornej pôdy

Zaistenie optimálneho druhového zloženia trávnych porastov

Je nutné udržať zastúpenie cenných tráv, ktoré sa významne podieľajú ako na výnose a kvalite krmoviny, tak aj na hustote mačiny. Tie by na lúkach a pastvinách mali zaberať 50 - 60%. Ďalších bylín (nie burinných rastlín) môže byť do 10 - 30% a ďatelinovín potrebných k pútaniu vzdušného dusíka a zvýšenie obsahu dusíkatých látok má byť 15 až 30%. Vhodné druhové zloženie lúk a pasienkov zabezpečujeme ich pravidelnou údržbou a obnovou trávnymi zmesami, ktoré sú zložením prispôsobené daným podmienkam.

Vhodný termín a správny spôsob zberu krmovín

Pri starnutí porastu sa zvyšuje obsah a znižuje stráviteľnosť vlákniny, čím klesá koncentrácia energie aj obsah dusíkatých látok. Niektoré zdroje považujú za optimálny termín zberu trávnych porastov rastovú fázu do polovice klasenia reznačky, to je do výšky porastu cca 30 - 40 cm. Dôležité je aj dodržiavanie optimálnej výšky strniska cca 5 - 7 cm. Pri nižšom kosení dochádza k poklesu obsahu energie a s látok a v prípade znečistenia krmiva zeminou dochádza k problémom s jej konzerváciou.

Vhodný termín a správny spôsob zberu krmovín

Je nutné, aby krmovina zvädla čo najrýchlejšie (aktívne vädnutie) na optimálny obsah sušiny, bola čistá a bola čo najrýchlejšie silážovaná. V závislosti na kvalite krmiva a obsahu sušiny je potrebné vybrať vhodný konzervačný prostriedok. Cena by nemala byť jediným kritériom výberu, pretože vhodne zvolený silážny prostriedok dokáže niekoľkonásobne vrátiť do neho vložené prostriedky prostredníctvom zachovania živín.

 

 

 

 


Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií