Jak dosáhnout kvalitního a výnosného pěstování?

  • Bez vyváženého hnojení nelze dlouhodobě udržet kvalitní druhové složení luk a pastvin.
  • Sklizeň je potřeba provést ve správném termínu, následně musí píce zavadnout co nejrychleji.
  • Neméně důležitý je výběr konzervačního prostředku.

 

Jak dosáhnout kvality i výnosu při pěstování trav?

Pěstování veškerých zemědělských plodin, včetně travních směsí, vyžaduje výběr vhodného pozemku, dostatečné hnojení vhodnou formou hnojiva a správně načasovanou sklizeň. Se vším Vám rádi poradíme, kontaktujte naše regionální zástupce.

Hnojení

Díky vyváženému hnojení travních porostů dlouhodobě udržíte jeho kvalitní druhové složení. Základem je vápnění, které je na kyselých půdách značný intenzifikační faktor. Úpravou špatného pH totiž zpřístupníte jinak nepřijatelný fosfor, který je v půdě obsažen. Následné dohnojení fosforem a draslíkem musí korelovat s hnojením dusíkem, které je nejsilnějším intenzifikačním faktorem. Velmi vhodná je též varianta hnojení s využitím statkových hnojiv, zde se však potýkáme s jejich výrazným nedostatkem.

Optimální druhové složení travních porostů

Na druhovém složení konkrétního porostu taktéž záleží. Naše směsi jsou složeny z cenných druhů trav, které se významně podílí jak na výnosu a kvalitě píce, tak i na hustotě drnu. Cílem péče o travní porosty je udržet správné zastoupení cenných trav v porostu co nejdéle.

Na loukách a pastvinách by cenné trávy měly tvořit ideálně 50 až 60 % plochy. 10 až 30 % plochy by měly zaujímat další byliny, nikoli však plevelné. Poslední důležitou složkou jsou jeteloviny, které jsou ve směsích důležité pro svou schopnost poutat vzdušný dusík, a zvyšovat tak obsah dusíkatých látek. Jeteloviny by měly zaujímat 15 až 30 % plochy.

Travní porosty je také potřeba pravidelně udržovat a obnovovat travními směsmi přizpůsobenými svým složením pro dosev luk či pastvin. Směsi pro dosevy taktéž naleznete v naší nabídce.

Správné načasování sklizně

Travní porosty se optimálně sklízí v růstové fázi do poloviny metání srhy (nebo převládajících druhů trav), kdy porost dosahuje zhruba 30 až 40 centimetrů. Při metání převládajících druhů trav se zvyšuje obsah vlákniny, čímž se současně snižuje její stravitelnost. Důsledkem je pokles koncentrace energie i obsah dusíkatých látek a bílkovin. Proto je nutné ke sklizni přistoupit včas.

Správný způsob sklizně píce

Při sklizni je rovněž důležité dodržení optimální výšky strniště, které by mělo dosahovat 5 až 7 centimetrů. Při nižším sečení dochází k poklesu obsahu energie a dusíkatých látek. Zároveň se vyšším sečením vyvarujeme znečištění sklizené píce zeminou, která následně způsobuje problémy při její konzervaci.

Další důležitou podmínkou dobře provedené sklizně je dbát na správné zavadnutí píce. Je velmi důležité, aby píce zavadala co nejrychleji, na optimální obsah sušiny. Zvládnutím této části sklizně, to znamená vhodné načasování a čistoty píce, docílíme vysokého obsahu sušiny v konečném produktu bez problémů s konzervací. V závislosti na kvalitě píce a obsahu sušiny je dobré vybrat vhodný konzervační prostředek, který je potřeba vybírat nejen podle nejnižší ceny. Zainvestované prostředky se Vám několikanásobně vrátí v množství zachovaných živin v píci a tím sekundárně v přírůstcích a produkci zvířat.


Rádi Vám pomůžeme s agrotechnikou celého našeho sortimentu. Stačí nás kontaktovat. Neustále se pohybujeme v terénu. Díky našim bohatým zkušenostem a znalostem konkrétních pěstitelských oblastí můžeme pomoci i Vám. Ozvěte se našim regionálním zástupcům, kteří Vám pomohou vybrat ty nejvhodnější plodiny nebo konkrétní odrůdy a doporučí způsob pěstování nejvhodnější pro Vaše potřeby a Vaši oblast.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.