Kostrava lúčna

Cosmolit: Bavorská odroda dávajúci veľmi stabilné a vynikajúce výnosy krmovín. Je značne adaptabilná k podmienkach v rôznych regiónoch.

Wanda: Stredne skorá odroda poľskej provincie. Je vysoká, ale odolná k poliehaniu, dobre prezimuje. Veľmi vysoký a vyrovnaný výnos hmoty aj energie počas celej vegetačnej doby, výborná stráviteľnosť.

Cykada: Nová, poľská, stredne skorá odroda pre poľné, pasienkové aj lúčne využitie. Veľmi dobre odrastá a vyniká toleranciou k suchu. Je stredne odolná k poliehaniu.

Fantazja: Nová, poľská, stredne skorá odroda s veľmi vyrovnanými výnosmi počas roka. Je vhodná pre poľné aj lúčne využitie. Výborne odrastá a je veľmi odolná k poliehaniu.

Kostrava trsťovitá

Palma:  krátkovýbežkatá  tráva s vysokým výnosným potenciálom vo všetkých zberoch. Veľmi rýchlo obrastá, dobre znáša suché a ľahšie pôdy a nemá rada príliš vlhké pôdy. Kostrava trsťovitá vyniká skorým jarným a neskorým jesenným rastom a tým v pastierskych zmesiach predlžuje dĺžku pastvy o 10-15 dní.

Kostrava červená

Condor, Roland 21: Výnosné bavorskej odrody, veľmi tolerantné k podmienkam od suchých ľahkých pôd v nížinách až po drsné  podmienky vyšších polôh. Odporúča sa do polointenzívnych a intenzívnych pastierskych zmesí.

Reznačka laločnatá

Amer, Bepro: Skorá poľská odroda. Rastie aj obrastá veľmi rýchlo, dáva veľmi vysoký výnos hmoty. Najvyššia výnos hmoty z 1. kosby

Greenly: veľmi neskorá holandská odroda poskytujúca vyvážený výnos hmoty po celú dobu vegetácie. Malá náchylnosť k hrdzi, dobrá štruktúra listov a vysoký obsah cukrov majú pozitívny vplyv na kŕmnu hodnotu. Odroda je veľmi vhodná aj do pastierskych zmesí.

Timotejka lúčna

Kaba: Poľská odroda charakteristická vysokým výnosom zelenej aj suchej hmoty s veľmi dobrou chutnosťou a stráviteľnosťou. Dobre sa presadzuje v zmesiach, rýchlo obrastá a je veľmi odolná k vyzimovaniu. Používa sa do lúčnych aj pastierskych zmesí.

Skaldi: Stredne skorá, veľmi otužilá poľská odroda určená predovšetkým pre pasienkové účely. Je vyšľachtená na veľmi dobrú odolnosť k poliehaniu a toleranciu k suchu. Vyniká vysokým obsahom energie.

Egida: Skorá poľská odroda určená na lúčne aj pasienkové účely. Je odolná k poliehaniu, veľmi dobre prezimuje a dobre prekonáva aj suchšie obdobie.

Lipnica lúčna

Lato: Nemecká, pravdepodobne najvýnosnejšia odroda zo súčasného sortimentu lipníc. Jej vytrvalosť a vynikajúca tvorba výbežkov ju spolu s mimoriadnou stráviteľnosťou predurčujú byť nenahraditeľným komponentom kvalitných lúčnych aj pastierskych zmesí.

Lucerna siata

Gea: Stredne skorá, stredne vysoká, nepoliehavá odroda lucerny. V ČR sa už dobre osvedčila vďaka odolnosti k vyzimovaniu, dobrým výnosom a odolnosťou proti verticiliovému vädnutiu a fuzarióze. Je odolná k suchu, ale pre maximálne využitie potenciálu potrebuje dobrú pôdu a dostatok vlahy

Frigos: Veľmi skorá odroda lucerny vyšľachtená z genotypov divokej lucerny v talianskej časti Álp. Mimoriadna je nielen výnosným potenciálom, ale aj plasticitou, vytrvalosťou a odolnosťou k chladu.

Ďatelina lúčna diploidná

Nemaro: Stredne skorá bavorská odroda dosahujúca vysokých a v priebehu vegetačnej sezóny vyrovnaných výnosov krmovín. V porovnaní s inými odrodami vykazuje vyššiu odolnosť proti háďatku zhubnému

Mistral: Plastická a výnosná bavorská odroda, ktorá sa vyznačuje dobrou perzistenciou v lúčnych zmesiach.

Agil: Novo registrovaná česká odroda. Je stredne skorá, polovysoká a poskytuje vysoký výnos zelenej hmoty v prvom a druhom úžitkovom roku. Na jar vykazuje stredne rýchly počiatočný rast, neskôr rýchlo obrastá. Má dobrú úroveň odolnosti voči komplexu chorôb.

Ďatelina lúčna tetraploidná

Titus: Stredne skorá nemecká odroda dosahujúca veľmi vysokých výnosov krmu vďaka svojej vytrvalosti a nízkej náchylnosti k napadnutiu háďatkom a hľuznatkou ďatelinovou. Vykazuje aj vynikajúce semenárske kvality

Kvarta: Osvedčená odroda stredne ranného typu . V porovnaní s diploidními formami má viac cukrov, menej vlákniny, jej stonky starobou pomalšie drevnatejú. Výborne obrastá aj po druhej kosbe, takže poskytuje kvalitné krmivo aj v jesennom období.

Ďatelina biela

Huia: Štandardná odroda (forma gigantea) so strednou veľkosťou listov. Je úspešne pestovaná v širokom spektre pôdnych a klimatických podmienok, je veľmi vytrvalá a dobre obrastá po spásaní.

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií