Tento zdanlivo provokatívny názov článku vychádza z názoru portugalských trávnikárov, s ktorými sme sa stretli na návšteve pokusných políčok v Holandsku. Vychádzali pritom z vlastných skúseností, kedy u nich obdobie letných prísuškov prežila len kostrava trsťovitá.

Aj u nás v dôsledku celosvetových klimatických zmien dochádza k značným výkyvom počasia. Bleskové povodne sa striedajú s dlhými obdobiami sucha, čo má za následok, že trávniky počas vegetácie čoraz častejšie trpia nedostatkom vlahy. Aj keď sú dnes značne rozšírené závlahy, zdroje vody nie sú neobmedzené a problém nedostatku vlahy zostáva. Sú rôzne možnosti riešenia. Vedľa správneho spôsobu zavlažovania a optimálnej výživy sa jedná predovšetkým o výber vhodných trávnych druhov, ktoré sú schopné odolávať suchu. V našich klimatických podmienkach predstavuje ročný úhrn zrážok približne 1/3 - 1/2 potrebného množstva vlahy pre optimálny rast kvalitných trávnikov.


Riziko ohrozenia suchom

Pri použití závlahy je potrebné vychádzať zo stavu trávnika. Novo založené trávniky vyžadujú častú závlahu a malé dávky vody, zatiaľ čo trávniky zapojené -menej častú závlahu a vyššie dávky. Hnojenie všeobecne pomáha zvyšovať odolnosť trávnika proti suchu, najmä dusíkaté hnojenie umožní rastlinám lepšie prekonať obdobie sucha. U kostravy trsťovitej sa pri optimálnej výžive plne prejaví jej schopnosť zachovať si výrazne zelenú farbu.

Rozhodujúce pre obmedzenie závislosti trávnika na nedostatku vlahy zostáva správna voľba trávnych zmesí, ktoré sú zložené z odolných trávnych druhov. Na prvom mieste je potrebné spomenúť kostravu trsťovitú, ktorá má mimoriadne schopnosti vyrovnať sa s nedostatkom vlahy. Kostrava trsťovitá, ako už sám názov napovedá, je trávny druh, ktorý hlboko korení a preto je schopná si zaobstarať vlahu aj na suchých stanovištiach. Paradoxne sa však uplatní aj v zamokrených lokalitách, kde sa s prebytkom vody vyrovná.


Z botanického hľadiska je zaradená ku krátkovýbežkatým trávam, ale musí vytvoriť hustý porast, inak má sklon k tvorbe trsov. Keďže má veľké semená, odporúčame výsevok: 4-6 kg podľa stanovišťa. Kostrava trsťovitá pomerne pomaly vzchádza, asi za 2-3 týždne. V priebehu roka rastie rovnomerne a oproti ostatným druhom si udrží zelenú farbu aj v období letných prísuškov. Je veľmi vytrvalá a vytvára hustý drn, ale neznáša časté a nízke kosenie. Pri kosení pod 5 cm sa znižuje jej konkurencieschopnosť. S agresívnymi trávnymi druhmi ako sú kostravy červené alebo psinečky (Agrostis) sa neznáša a z porastu miznú. Veľmi vhodná je zmes kostravy trsťovitej s lipnicou s ktorou sa vzájomne dopĺňajú. Pôvodne sa kostrava trsťovitá vzhľadom k širšiemu listu a požiadavke na vyššie kosenie používala iba na dostihové dráhy, letiská, a pod. Jej určitou nevýhodou je, že najmä vo vyšších polohách je podobne ako mätonoh trváci napádaná snežnou plesňou.
Trávnik

Trávnik
Pri použití bežných fungicídov sa toto riziko dá obmedziť. Na jar veľmi dobre regeneruje. Nové vyšľachtené trávnikové odrody, ktoré sme mali možnosť vyskúšať sa vyznačujú úzkym listom, zelenou farbou a ich habitom sa blížia k niektorým odrodám mätonohu trvalého. Vynikajúca a osvedčená je odroda Lucky Selen. Veľmi perspektívna sa javí odroda Sitka, ktorá prevyšuje ostatné odrody vo všetkých parametroch. Mimo týchto dvoch odrôd máme v pokusoch celú radu výborných materiálov, ktoré budú postupne povoľované. Podľa skúseností realizátorov s týmito odrodami môžeme konštatovať, že pre také stanovište sú zmesi s kostravou trsťovitou dobrou voľbou.

Pre trávnik kvalitu

Na internetových stránkach našej spoločnosti www.seedservice.sk nájdu záujemcovia o kvalitné trávne zmesi všetky potrebné informácie a kompletnú ponuku. Veď najdôležitejšie pre založenie trávnika je výber správnej zmesi. Pretože trvalý trávny porast sa zakladá na dlhú dobu a čo sa zaseje, to tam bude dlhú dobu rásť. Pri výbere zmesi je potrebné zvážiť na aké účely bude trávnik používaný. Prednosť by mala byť daná kvalitným zmesiam pred lacnými ponukami.

Kvalitné zmesi sú k dispozícii v našej firme, ktorá sa zaoberá najmä zmluvným množením certifikovaného osiva tráv, ale aj iných kultúrnych plodín. Väčšinu svojej produkcie exportujeme do zahraničia. Na slovenskom trhu sme aktívny v predajoch osív kukurice, repky, horčice, bôbu úzkolistého (modrého), trávnych zmesí, ale aj iných agro produktov, ako je ďatelina perzská, ďatelina alexandrijská a lucerna.

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií