Trávnik bude plniť svoje funkcie len za predpokladu, že už pri výbere zmesi zohľadníme ako jeho stanovište, tak aj účel, na ktorý budeme trávnik využívať.

Pri zakladaní trávnika je potrebné sa správne rozhodnúť, aký typ trávnika nám bude vyhovovať a podľa toho zvoliť aj zodpovedajúcu trávnu zmes. Pre lepšiu orientáciu chceme upozorniť na niektoré úskalia, s ktorými sa môžete stretnúť pri jednotlivých typoch trávnikov.

Trávnik plní niekoľko funkcií. Je to hlavne funkcia estetická a funkcie praktická. Pri výbere správnej trávnej zmesi musíme brať do úvahy aj expozíciu nášho stanovišťa (hrá úlohu či prevláda tieň, rozhodnutie ovplyvňuje tiež orientácia voči svetovým stranám - južný svah a  pod., veľmi dôležité sú tiež pôdne podmienky). Na prvom mieste však musíme zvážiť, na aký účel budeme trávnik využívať.

Trávnik

Rekreačný typ trávnika 

Takzvaný rekreačný typ vyberte pre stredne zaťažované trávniky. Za strednú záťaž je možné považovať bežné pobývanie na trávniku, popr. aj s menším psom. Trávne zmesi pre tieto trávniky už obsahujú mätonoh trváci a väčší podiel lipnice lúčnej. U týchto trávnikov musíme počítať s vyšším nárastom hmoty. Trávniky, v ktorých je zastúpený mätonoh trváci, vyžadujú pravidelné kosenie a častú závlahu. Tu je možné odporučiť niektorú z parkových zmesí, prípadne stredne záťažovú zmes. 


Ihriskový typ trávnika

Ihriskový typ trávnika

V prípade silného zaťažovania vyberte typ trávnika, ktorý sa volá ihriskový. Trávne zmesi pre tieto trávniky buď vôbec neobsahujú kostravu červenú, alebo len približne do 20%. Jedná sa prevažne o ihriskové trávne zmesi, ktoré sú pre silnú záťaž vhodné.

Vysoký podiel mätonohu trváceho zaistí rýchlu regeneráciu trávnika a vyšší podiel lipnice lúčnej jeho vytrvalosť. Tu musíte počítať s vyšším nárastom trávnej hmoty ale aj s menšou hustotou a jemnosťou porastu. Aj napriek tomu musíte tieto porasty dostatočne hnojiť, aby mohli rýchlo regenerovať.

Nemožno nič iné ako odporučiť, aby ste naozaj starostlivo zvážili, aký typ trávnika bude pre vás vhodný a mali z neho potom po dlhú dobu radosť.Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií