Trávník bude plnit své funkce jen za předpokladu, že už při výběru směsi zohledníme jak jeho stanoviště, tak i účel, ke kterému budeme trávník využívat.

Při zakládání trávníku je třeba se správně rozhodnout, jaký typ trávníku nám bude vyhovovat a podle toho zvolit i odpovídající travní směs. Pro lepší orientaci chceme upozornit na některá úskalí, se kterými se můžete setkat u jednotlivých typů trávníků.

Trávník plní několik funkcí. Je to hlavně funkce estetická a funkce praktická. Při výběru správné travní směsi musíme brát v úvahu i expozici našeho stanoviště (hraje roli, zda převládá stín, rozhodnutí ovlivňuje také orientace vůči světovým stranám – jižní svah apod., velmi důležité jsou rovněž půdní podmínky). Na prvním místě však musíme zvážit, k jakému účelu budeme trávník využívat.

Volba vhodného typu trávníku

Trávník, který má označení okrasný, můžete zvolit, pokud ho budete málo zatěžovat. Vyznačuje se vysokou hustotou a jemností porostu. Travní směsi pro tyto trávníky jsou složeny především z kostřav červených, ovčích a drsnolistých. Mohou být sestaveny bez lipnice luční nebo ji mohou obsahovat omezené množství. Není v nich zastoupen jílek vytrvalý, a proto musíme pozemek před zasetím důkladně odplevelit.

Následné ošetřování travní plochy musí být rovněž velmi pečlivé. U těchto trávníků je menší nárůst travní hmoty, přesto vyžadují pravidelné sečení. Také hnojení musíme provádět velmi opatrně v doporučených dávkách a výhradně hnojivy, která jsou pro trávníky speciálně určena. Odměnou bude opravdu exkluzivní trávník.


Hřišťový typ trávníku

V případě silného zatěžování zvolte typ trávníku, který se jmenuje hřišťový. Travní směsi pro tyto trávníky buď vůbec neobsahují kostřavu červenou, nebo jen přibližně do 20 %. Jedná se převážně o hřišťové travní směsi, které jsou pro silnou zátěž vhodné.

Vysoký podíl jílku vytrvalého zajistí rychlou regeneraci trávníku a vyšší podíl lipnice luční jeho vytrvalost. Zde musíte počítat s vyšším nárůstem travní hmoty, ale i s menší hustotou a jemností porostu. I přesto musíte tyto porosty dostatečně hnojit, aby mohly rychle regenerovat.


„Nelze nic jiného než doporučit, abyste opravdu pečlivě zvážili, jaký typ trávníku bude pro vás vhodný a měli z něj potom po dlouhou dobu radost."


Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.