Cíl podpory

Zavedení trvale udržitelného způsobu hospodaření, založené na komplexní ochraně biodiverzity s minimalizací vstupů. To znamená především omezené používání přípravků na ochranu rostlin. Jejichž výsledkem je kvalitní produkce hroznů šetrná k životnímu prostředí. Minimální výměra je 0,5 ha, ale do závazku musíte vstoupit se všemi vinice evidovanými v LPIS.

Pouze jednou z mnoha podmínek podopatření integrované produkce révy vinné je výsev certifikované nebo uznané směsi osiva a to minimálně v každém druhém meziřadí. Nejpozději ve třetím roce závazku. Výsevem druhově bohaté směsi se v meziřadí vinic zvýší biodiverzita. Minimální výsevek je 20 kg/ha.

Agrotechnika

Vzhledem k zastoupení drobných semen by hloubka setí neměla přesáhnout 1-1,5 cm. Doporučené setí do úzkých řádků.

Pro více informací o podmínkách podopatření Integrovaná produkce révy vinné najdete na Portálu farmáře (eAGRI).

Směsi v naší nabídce:


Námi nabízené směsi vhodné do vinic a sadů mimo dotační tituly

 • Zelený úhor
  Ozelenění úhoru před výsadbou vinice.
 • Protierozní ozelenění
  Směs, která slouží k ozelení. Je využívaná během vegetace. Vhodné na omezení eroze, zelené hnojení a hodí se především do plodných vinic.
  Protierozní ozelenění
  Vhodná do plodných vinic k omezení eroze a zelenému hnojení.
  peluška ozimá 30 %
  ředkev olejná 25 %
  lnička setá 20 %
  jetel nachový 20 %
  pohanka obecná 5 %
  Doporučený výsevek 15-18 kg/ha.

 • Podzimní ozelenění
  Ozeleňovací směsi pro podzimní výsev. Směsi mohou mít po dohodě se zákazníkem a v závislosti na termínu setí různé složení.
  Směs č. 1
  ředkev olejná 30 %
  žito ozimé 30 %
  peluška ozimá 20 %
  jetel nachový (inkarnát) 20 %
  Doporučený výsevek 45-50 kg/ha.
  Směs č. 2
  žito ozimé 40 %
  peluška ozimá 30 %
  hořčice bílá 20 %
  svazenka vratičolistá 10 %
  Doporučený výsevek 45-50 kg/ha.
  Směs č. 3
  žito ozimé 50 %
  ředkev olejná 25 %
  vikev ozimá 25 %

  Doporučený výsevek 45-50 kg/ha.

  Cena 57 Kč/kg.

  Směs č. 4
  peluška ozimá 65 %
  žito ozimé 35 %
  Doporučený výsevek 150-180 kg/ha.

Balení směsek je 10 kg.

Podzimní ozelenění baleno po 25 kg.

Jednotlivé komponenty lze zakoupit i jednotlivě.


 • Travní směsi do vinic a sadů

  Travní směsi do meziřadí vinic. Málo rostou, šetří vláhou a umožňují vinaři práci i za horšího počasí.

  Tyto travní směsi do sadů a vinic splňují požadavky na:

  • nízký nárůst hmoty
  • malé odpařování vody
  • střední až vysokou odolnost k přejíždění dopravními prostředky
  • kompaktnost travního drnu

   

  SADY A VINICE

   

  Směs složená především z kostřav červených vytvářející hustý a jemný porost. Nízký nárůst travní hmoty podstatně minimalizuje frekvenci sečení. Velmi dobře snáší sušší podmínky, aniž by odebírala pěstované kultuře vodu. Hůře snáší časté pojíždění těžkou technikou. Estetická hodnota travního porostu je vysoká.

   

  SADY A VINICE - ZÁTĚŽ

   

  Travní směs určená pro meziřadí sadů a vinic s pohybem těžší mechanizace a požadavky na zvýšenou únosnost povrchu půdy. Podstatně omezuje vodní a větrnou erozi.
  Směs SADY A VINICE
  kostřava červená 60 %
  kostřava ovčí 25 %
  jílek vytrvalý 15 %
  Doporučený výsevek 0,6-2 kg/100 m².
  Balení 10 a 20 kg.
  Směs SADY A VINICE - ZÁTĚŽ
  kostřava červená 75 %
  lipnice luční 25 %
  Doporučený výsevek 0,6-2 kg/100 m².
  Balení 10 a 20 kg.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.