Všechny směsi SEED SERVICE svým složením splňují požadavky nařízení vlády 75/2015, jedná se o úředně kontrolované směsi z certifikovaných nebo úředně kontrolovaných osiv.

Základní podmínky založení AEKO  

 • Vyseta certifikovaná nebo úředně ověřená směs na orné půdě.
 • Závazek uzavřený na 5 let.
 • Plochy v AEKO se nehnojí, použití pesticidů je možné pouze v krajním případě a pouze bodově.
 • Doklady prokazující kvalitu osiva (faktury, míchací protokoly, uznávací listy, …) a evidenci použitých pesticidů nutné archivovat po dobu 10 let.
 • Nutno dodržet bezzásahovost – plocha neslouží k pojezdům, přejezdům ani otáčení zemědělské či jiné techniky. Zajistí se tak životní prostor živočišným i rostlinným druhům.
 • Osivo nesmí být starší než 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu.

Vyberte si z bohaté nabídky směsí do dotačních programů

 • BIOPÁSY

  BIOPÁSY

  Biopásy vytváří životní prostor, úkryty, poskytují zdroje potravy, místa pro rozmnožování hmyzu i vyšších živočichů, podporují opylovače i další užitečný hmyz. Navyšuje se biodiverzita krajiny i edafonu.

  Biopásy mohou být různého typu a složení. Dle jejich druhové skladby či umístění v krajině plní rozdílné funkce. Stávají se především útočištěm či zdrojem potravy pro hmyz, ptáky i drobné živočichy. Biopásy zvyšují pestrost zemědělské krajiny a její celkovou rozmanitost.

  Při zakládání biopásu se zamyslete nad osevním plánem pro následujících pět let. Vyberte si variantu jednoletého biopásu (krmný biopás) nebo víceletou variantu (nektarodárný biopás). Biopás umístěte tak, aby zásadně neomezoval Vaše hospodaření. Současně však přihlédněte k místním podmínkám, svažitosti pozemku, přítomnosti vodních toků, lesa... Aby totiž biopás mohl poskytnout útočiště nebo sloužil jako potravní zdroj pro živočichy musí být vhodně umístěn. Snažte se vytvořit jakýsi biokoridor – zelený most pro živočichy. Biopás lépe splňuje svou funkci, když rozděluje monokulturu napříč, než když je umístěn pouze na kraji pozemku. 

Jaké konkrétní směsi nabízíme?

Podopatření AEKO  Varianta Směsi nabízené SEED SERVICE

Biopásy

Nektarodárný Směs ,,Nektarodárný biopás“
Krmný Směs ,,Krmný biopás“

Ochrana čejky chocholaté

Varianta pro opylovače Směs ,, Ochrana čejky - varianta pro opylovače“
Krmná varianta Směs ,,Ochrana čejky - krmná varianta“
Zatravňování drah soustředného odtoku   Směs ,,Dráhy soustředného odtoku“

Integrovaná produkce révy vinné
 

Základní nebo nadstavbová
 
Směs ,,Vinice – standard“
Směs ,,Vinice – ekonom“
Směs ,,Vinice – extra“

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.