Upravit stránku

Směsi pro „AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ“

OSEVNÍ SMĚSI PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK AGROENVIRONMENTÁLNĚ KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ
(Osevní směsi k ochraně ČEJKY CHOCHOLATÉ, Osevní směsi do podopatření biopásy, Osevní směsi do podopatření integrovaná produkce révy vinné).

Směsi splňující podmínky nařízení vlády č. 75/2015, s účinností od 15.4. 2015.

Jednotlivé druhy:

 • OSEVNÍ SMĚSI DO PODOPATŘENÍ BIOPÁSY
 • OSEVNÍ SMĚSI K OCHRANĚ ČEJKY CHOCHOLATÉ
 • OSEVNÍ SMĚSI DO PODOPATŘENÍ INTEGROVANÉ PRODUKCE RÉVY VINNÉ

Máte zájem o osiva v dotačním titulu Agroenvi? (včetně vinice a směsi pro čejku), Biopásy (krmný biopás), Meziplodiny (např. fumigační směs ), 

Osevní směsi do podopatření integrovaná produkce révy vinné

Naše směsi jsou složeny z jednoletých i víceletých druhů a splňují podmínky. Nařízení vlády č. 75/2015, s účinností od 15.4.2015. Směsi zajistí dobrý pokryv viničního mezipásu i v dalších pěstitelských letech.

PODMÍNKY K ZALOŽENÍ POROSTU:

 • Porost musí být založen nejpozději ve 3. roce závazku, minimálně v každém druhém meziřadí
 • Vzhledem k zastoupení drobných semen by hloubka setí neměla přesáhnout 1-1,5 cm
 • Doporučená rozteč: úzké řádky

Minimální výsevek dle nařízení 75/2015: 20 kg/ha přepočtený na rozlohu celé vinice (min. 0,5 ha)

Osevní směsi do podopatření biopásy

Osevní směsi splňují podmínky Nařízení vlády č. 75/2015, s účinností od 15.4.2015

 • Směs „NEKTARODÁRNÝ BIOPÁS“

  Úředně kontrolovaná směs složená z certifikovaných, u některých bylin z úředně kontrolovaných osiv. Část použitých semen patří víceletým druhům, které jsou nad rámec výsevku doplněny vytrvalými jetelovinami štírovníkem a jeteli plazivým a švédským. Důvodem je (dle našeho názoru) nedostatečný výběr víceletých druhů v „nařízení“, který by mohl vést v dalších letech k nedokonalému pokryvu a zvýšenému zaplevelení půdy. Přidané druhy navyšují povinný výsevek o celkem 1 kg/ha na 23,56 kg/ha. Do směsi jsou vybrány hojně kvetoucí, pro opylovače atraktivní druhy. Ze speciálních bylin jsou zastoupeny: sléz lesní 50 g = cca 16660 semen (na ha); řebříček obecný 10 g = cca 60000 semen (na ha).

  V tabulce je procentuální a hmotnostní složení pro povinný výsevek 23,56 kg/ha.

  plodinasložení v %složení kg
  Vikev setá21,225
  Vičenec ligrus21,225
  Jetel luční16,984
  Jetel plazivý1,70,4
  Jetel hybridní (švédský)1,70,4

  Štírovník růžkatý

  0,850,2
  Komonice bílá4,241
  Pohanka obecná10,612,5
  Hořčice bílá16,371,5
  Svazenka vratičolistá4,251
  Kmín kořenný10,612,5
  Sléz lesní0,210,05
  Řebříček obecný0,040,01

   

 • Směs „KRMNÝ BIOPÁS“

  Jednoletá certifikovaná směs složená z  povinných a  volitelných druhů v souladu s nařízením vlády.

  V tabulce je procentuální a hmotnostní složení pro povinný výsevek 105,8 kg/ha.

  plodinasložení v %složení kg
  Pohanka obecná14,1815
  Proso seté14,1815
  Oves setý nahý61,4465
  Kapusta krmná0,760,8
  Svazenka vratičolistá4,715
  Lupina bílá4,715

   

Osevní směsi k ochraně ČEJKY CHOCHOLATÉ