Upravit stránku

Cíl podpory

Nektarodárný biopás zvyšuje biodiverzitu krajiny, obsahuje především hojně kvetoucí, medonosné a pro opylovače velmi atraktivní druhy. Svým složením je směs orientovaná na podporu blanokřídlého hmyzu, zejména včel a čmeláků, dále denních motýlů, slunéček a dalších opylovačů... Nektarodárný biopás slouží jako zdroj pylové snůšky během celého léta a při správně provedené seči též během podzimu, kdy se v krajině již nevyskytuje dostatek potravy pro opylovače. Minimální součtová výměra je 2 ha vysetého biopásu. Šířka biopásu musí být v rozmezí 6 – 24 m a délka minimálně 30 m. V rámci půdního bloku biopás zabírá nejvýše 20 % plochy.

Naše směs je nad rámec doplněna vytrvalými jetelovinami (jetel plazivý, hybridní a štírovník), ke zlepšení pokryvnosti v následujících letech. Přidané druhy navyšují výsevek o 1 kg/ha. Ze speciálních bylin jsou v naších směsích zařazeny sléz lesní cca 16660 semen/ha a řebříček obecný cca 60000 semen/ha.

Agrotechnika

Víceletá forma biopásu s výsevem do 15.6. Realizuje se na minimálně 2 a maximálně 3 roky bez zásahu s výjimkou seče s odklízením biomasy v termínu od 1. 7. do 15. 9. příslušného kalendářního roku. Seč je nutná k prevenci zaplevelení a rozvoji jetelovin v následných letech, současně dochází k prodloužení doby květu nutnou pro podzimní snůšku včel. V termínu od 1. 4. do 15. 6. třetího nebo čtvrtého roku se biopás zapraví do půdy a znovu se vyseje stanovená směs, na libovolné místo téhož půdního bloku. Výsevek daný nařízením vlády je 23,56 kg/ha.

Složení směsi

V tabulce je procentuální a hmotnostní složení pro povinný výsevek 23,56 kg/ha.

PlodinaSložení v %Složení v kg
Vikev setá 21,225
Vičenec ligrus21,225
Jetel luční16,984
Jetel plazivý1,70,4
Jetel hybridní (švédský)1,70,4
Štírovník růžkatý0,850,2
Komonice bílá4,241
Pohanka obecná10,612,5
Hořčice bílá16,371,5
Svazenka vratičolistá4,251
Kmín kořenný10,612,5
Sléz lesní0,210,05
Řebříček obecný0,040,01

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.