Cíl podpory

Nektarodárný biopás zvyšuje biodiverzitu krajiny, obsahuje především hojně kvetoucí, medonosné a pro opylovače velmi atraktivní druhy. Svým složením je směs orientovaná na podporu blanokřídlého hmyzu, zejména včel a čmeláků, dále denních motýlů, slunéček a dalších opylovačů... Nektarodárný biopás slouží jako zdroj pylové snůšky během celého léta a při správně provedené seči též během podzimu, kdy se v krajině již nevyskytuje dostatek potravy pro opylovače. Minimální součtová výměra je 2 ha vysetého biopásu. Šířka biopásu musí být v rozmezí 6 – 24 m a délka minimálně 30 m. V rámci půdního bloku biopás zabírá nejvýše 20 % plochy.

Naše směs je nad rámec doplněna vytrvalými jetelovinami (jetel plazivý, hybridní a štírovník), ke zlepšení pokryvnosti v následujících letech. Přidané druhy navyšují výsevek o 1 kg/ha. Ze speciálních bylin jsou v naších směsích zařazeny sléz lesní cca 16660 semen/ha a řebříček obecný cca 60000 semen/ha.

Agrotechnika

Víceletá forma biopásu s výsevem do 15.6. Realizuje se na minimálně 2 a maximálně 3 roky bez zásahu s výjimkou seče s odklízením biomasy v termínu od 1. 7. do 15. 9. příslušného kalendářního roku. Seč je nutná k prevenci zaplevelení a rozvoji jetelovin v následných letech, současně dochází k prodloužení doby květu nutnou pro podzimní snůšku včel. V termínu od 1. 4. do 15. 6. třetího nebo čtvrtého roku se biopás zapraví do půdy a znovu se vyseje stanovená směs, na libovolné místo téhož půdního bloku. Výsevek daný nařízením vlády je 23,56 kg/ha.

Složení směsi

V tabulce je procentuální a hmotnostní složení pro povinný výsevek 23,56 kg/ha.

Plodina Složení v % Složení v kg
Vikev setá  21,22 5
Vičenec ligrus 21,22 5
Jetel luční 16,98 4
Jetel plazivý 1,7 0,4
Jetel hybridní (švédský) 1,7 0,4
Štírovník růžkatý 0,85 0,2
Komonice bílá 4,24 1
Pohanka obecná 10,61 2,5
Hořčice bílá 16,37 1,5
Svazenka vratičolistá 4,25 1
Kmín kořenný 10,61 2,5
Sléz lesní 0,21 0,05
Řebříček obecný 0,04 0,01

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.