Vytrvalosť 5-7 let.
Výsev 33-38 kg/ha.

TOP trávna zmes zložená z vybraných špičkových odrôd tráv, so zvýšeným podielom lipnice lúčnej. Je určená pre postupné spásanie. Porast pomalšie starne a má vysoký obsah sacharidov, neskorého mätonohu vytrvalého a jemnej neskorej reznačky. Zmes je doplnená o vytrvalú ďatelinovinu ľadenca rožkatého. Kvôli možnosti využitia v CHKO boli zo zmesi vyradené festulolia a tetraploidné odrody.

NázOv Zloženie % Názov Zloženie %
Reznačka laločnatá neskorá 30 Ďatelina lúčna 2n 10
Mätonoh trváci - SR, P 15 Kostrava červená 6
Kostrava luční 10 Mätonoh trváci - VR 6
Timotejka lúčna 10 Ďatelina plazivá  3
Lipnice lúčna 10    

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií