V Českej republike zaberajú trvalé trávne porasty viac ako 20% poľnohospodárskej pôdy, čo znamená zhruba jeden milión hektárov. Údržba a produkčné využívania málo výnosných trvalých trávnych porastov je drahou záležitosťou. Zlepšením živinného stavu TTP a potom výsev alebo prísev vhodných tráv a bylín môžeme výrazne zvýšiť efektivitu využitia lúk a pasienkov.

Trávne porasty – ako efektívne ich využiť?

Dobrý trávny porast prináša úsporu dvojakým spôsobom: hodnotou vyprodukovanej krmoviny a uvoľnením časti ornej pôdy pre pestovanie trhových plodín. Plochy viacročných krmovín zabraňujú vyplavovaniu živín do spodných vôd, čím výrazne ovplyvňujú ich kvalitu. Bránia erózii, čím sú žiaduce ako prerušenia väčších polí alebo ako ochranné porasty na svahoch nad ľudskými sídliskami. Svahovité pozemky pri obci môžu priniesť úžitok vo forme vysokých výnosov krmovín alebo trávneho semena.

Využite naše poradenstvo, navštívte semináre alebo akciu s praktickou ukážkou obnovy TTP.

Pestovanie dočasných trávnych porastov a ďatelinoviny na ornej pôde má výborný vplyv na jej štruktúru, edafon, obsah organickej hmoty, eróziu a zníženiu tlaku patogénov.
 

Zmesi SEED SERVICE sú zárukou vysokej kŕmnej kvality a intenzity

V našej ponuke nájdete trávne a ďatelinotrávne zmesi, vďaka ktorým získate siláž s vysokým obsahom bielkovín a energie. Zloženie našich zmesí prispôsobujeme nielen prírodným podmienkam a účelu využitia, ale aj pravdepodobný spôsob zberu, či ďalším požiadavkám. Kvalitné objemové krmivá majú zásadný vplyv na úžitkovosť a zdravie vašich zvierat. Naše zmesi bez hybridných a tetraploidných odrôd sú vhodné do oblastí CHKO (v popise krátkej upozornenie: Vhodné aj do CHKO).

Trávne zmesi prispôsobené pre konkrétne využitie

Naše certifikované trávne zmesi vynikajú vysokou kvalitou, ktorá je zaistená vhodným pomerom vybraných trávnych druhov a odrôd. V prípade vašich špeciálnych požiadaviek vykonáme výpočet ceny vašej zmesi a po dohode s Vami môžeme zmes namiešať.

Našu ponuku poľnohospodárskych trávnych zmesí a technických trávnych zmesí (pre ihriská, parky, záhrady) dopĺňajú špeciálne pomaly rastúce trávne zmesi pre sady a vinice, rekultivačné a ďalšie špeciálne zmesi.

Kontaktujte nás. Môžete nám priamo zavolať alebo sa na nás obrátiť prostredníctvom
E-mailu: seedservice@seedservice.cz, poradenstvi@seedservice.cz, zavrel@seedservice.cz

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií