Vytrvalosť 5-7 let.
Výsev 33-38 kg/ha.

Druhovo bohatá, široká a vyvážená zmes pre lúčne i pastvinné využitie bez ďateliny plazivého. Je určená pre malé prežúvavce a vyznačuje sa veľkým nárastom hmoty i odolnosťou k zošliapaniu. Obsahuje druhy s mimoriadnou vytrvalosťou a odolnosťou k vymŕzaniu, ľadenec sa udrží aj na piesčitých stanovištiach. Kvôli možnosti využitia v CHKO boli zo zmesi vyradené festulolia.

Názov Zloženie % Názov Zloženie %
Timotejka lúčna 20 Lipnica lúčna 10
Kostrava lúčna 20 Mätonoh trváci - SP, P 10
Reznačka laločnatá – neskorá 18 Ďatelina lúčna 8
Mätonoh trváci - VR 12 Ľadenec rožkatý  2
       
 

Objednávky v e-shope sa týkajú poľnohospodárskych zmesí od 1,3 kg do maximálne 10 kg.

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií