Upravit stránku
Tento zdánlivě provokativní název článku vychází z názoru portugalských trávníkářů, se kterými jsme setkali na návštěvě pokusných políček v Holandsku. Vycházeli přitom z vlastních zkušeností, kdy u nich období letních přísušků přežila jenom kostřava rákosovitá.

I u nás v důsledku celosvětových klimatických změn dochází ke značným výkyvům počasí. Bleskové povodně se střídají s dlouhými obdobími sucha, což má za následek, že trávníky během vegetace stále častěji trpí nedostatkem vláhy. I když jsou dnes značně rozšířené závlahy, zdroje vody nejsou neomezené a problém nedostatku vláhy zůstává.

Jsou různé možnosti řešení. Vedle správného způsobu zavlažování a optimální výživy se jedná především o výběr vhodných travních druhů, které jsou schopny odolávat suchu. V našich klimatických podmínkách představuje roční úhrn srážek přibližně 1/3 – 1/2 potřebného množství vláhy pro optimální růst kvalitních trávníků.


Mapa rizika ohrožení suchem
Při použití závlahy je třeba vycházet ze stavu trávníku. Nově založené trávníky vyžadují častou závlahu a malé dávky vody, zatímco trávníky zapojené méně častou závlahu a vyšší dávky.
 
Hnojení všeobecně pomáhá zvyšovat odolnost trávníku proti suchu, zejména dusíkaté hnojení umožní rostlinám lépe překonat období sucha. U kostřavy rákosovité se při optimální výživě plně projeví její schopnost zachovat si výrazně zelenou barvu. Rozhodující pro omezení závislosti trávníku na nedostatku vláhy zůstává správná volba travních směsí, které jsou složeny z odolných travních druhů.
 
Na prvním místě je třeba zmínit kostřavu rákosovitou, která má zcela mimořádné schopnosti vyrovnat se s nedostatkem vláhy. Kostřava rákosovitá, jak už sám název napovídá, je travní druh, který hluboce koření, a proto je schopna si opatřit vláhu i na suchých stanovištích. Paradoxně se však uplatní i v zamokřených lokalitách, kde se s přebytkem vody vyrovná.

Z botanického hlediska je zařazena ke krátce výběžkatým travám, ale musí vytvořit hustý porost, jinak má sklon k tvorbě trsů. Jelikož má velká semena, doporučujeme výsevek 4–⁠6 kg podle stanoviště. Kostřava rákosovitá poměrně pomalu vzchází, asi za 2-3 týdny.
 
V průběhu roku roste rovnoměrně a oproti ostatním druhům si udrží zelenou barvu i v období letních přísušků. Je velmi vytrvalá a vytváří hustý drn, ale nesnáší časté a nízké sečení. Při sečení pod 5 cm se snižuje její konkurenceschopnost. S agresivními travními druhy, jako jsou kostřavy červené nebo psinečky se nesnáší a z porostu mizí.
 
Velmi vhodná je směs kostřavy rákosovité s lipnicí, se kterou se vzájemně doplňují. Původně se kostřava rákosovitá vzhledem k širšímu listu a požadavku na vyšší sečení používala pouze na dostihové dráhy, letiště apod. Její určitou nevýhodou je, že zejména ve vyšších polohách je podobně jako jílek vytrvalý napadána plísní sněžnou.
Zahradní trávník

Trávník se spadaným listím
Při použití vhodných fungicidů se toto riziko dá značně omezit. Na jaře velmi dobře regeneruje. Nově vyšlechtěné trávníkové odrůdy, které jsme měli možnost vyzkoušet, se vyznačují úzkým listem, sytě zelenou barvou a svým habitem se blíží k některým odrůdám jílku vytrvalého.
 
Vynikající a osvědčená je odrůda Lucky Selen. Velmi perspektivní se jeví odrůda Sitka, která převyšuje ostatní odrůdy ve všech parametrech. Mimo těchto dvou odrůd máme v pokusech celou řadu výborných materiálů, které budou postupně povolovány. Podle zkušeností realizátorů s těmito odrůdami můžeme konstatovat, že pro suchá stanoviště jsou směsi s kostřavou rákosovitou dobrou volbou.

Kvalita pro trávník

Na internetových stránkách naší společnosti www.seedservice.cz najdou zájemci o kvalitní travní směsi všechny potřebné informace a kompletní nabídku. Vždyť nejdůležitější pro založení trávníku je výběr správné směsi. Protože trvalý travní porost se zakládá na dlouhou dobu a co se zaseje, to tam bude dlouhou dobu růst. Při výběru směsi je třeba zvážit k jakým účelům bude trávník používán. Přednost by měla být dána kvalitním směsím před levnými nabídkami.

Kvalitní směsi jsou k dispozici u naší firmy, která se zabývá zejména smluvním množením certifikovaného osiva trav, ale i jiných kulturních plodin. Většinu své produkce exportuje do zahraničí. Na českém trhu je aktivní v prodejích osiv kukuřice, řepky, hořčice, lupiny úzkolisté (modré), travních směsí, ale i jiných agro produktů, jako je jetel perský, jetel alexandrijský a vojtěška.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.