Upravit stránku

Směsi pro vinaře

Osevní směsi do podopatření integrovaná produkce révy vinné

Naše směsi jsou složeny z jednoletých i víceletých druhů a splňují podmínky. Nařízení vlády č. 75/2015, s účinností od 15.4.2015. Směsi zajistí dobrý pokryv viničního mezipásu i v dalších pěstitelských letech.

PODMÍNKY K ZALOŽENÍ POROSTU:

  • Porost musí být založen nejpozději ve 3. roce závazku, minimálně v každém druhém meziřadí
  • Vzhledem k zastoupení drobných semen by hloubka setí neměla přesáhnout 1-1,5 cm
  • Doporučená rozteč: úzké řádky

Minimální výsevek dle nařízení 75/2015: 20 kg/ha přepočtený na rozlohu celé vinice (min. 0,5 ha)

ZELENÝ ÚHOR
Ozelenění úhoru před výsadbou vinice

PROTIEROZNÍ OZELENĚNÍ
Ozeleňovací směs pro použití během vegetace.
Vhodná do plodných vinic k omezení eroze a zelenému hnojení.

PODZIMNÍ OZELENĚNÍ
Ozeleňovací směsi pro podzimní výsev.
Novinka - Směs ozimého hrachu a žita - ozimá směska vhodná do meziřadí, přináší velké množství organické hmoty a hrách doplní půdu o vzdušný dusík, který vážou hlízkové bakterie.
 

Složení:
hrách ozimý                  65 %
žito ozimé                     35 %

 

Složení a výsevky jednotlivých směsí naleznete ve fotogalerii.