Upravit stránku

Trávnik bude plniť svoje funkcie len za predpokladu, že už pri výbere zmesi zohľadníme ako jeho stanovište, tak aj účel, na ktorý budeme trávnik využívať.

Pri zakladaní trávnika je potrebné sa správne rozhodnúť, aký typ trávnika nám bude vyhovovať a podľa toho zvoliť aj zodpovedajúcu trávnu zmes. Pre lepšiu orientáciu chceme upozorniť na niektoré úskalia, s ktorými sa môžete stretnúť pri jednotlivých typoch trávnikov.

Trávnik plní niekoľko funkcií. Je to hlavne funkcia estetická a funkcie praktická. Pri výbere správnej trávnej zmesi musíme brať do úvahy aj expozíciu nášho stanovišťa (hrá úlohu či prevláda tieň, rozhodnutie ovplyvňuje tiež orientácia voči svetovým stranám - južný svah a  pod., veľmi dôležité sú tiež pôdne podmienky). Na prvom mieste však musíme zvážiť, na aký účel budeme trávnik využívať.

Rekreačný typ trávnika 

Takzvaný rekreačný typ vyberte pre stredne zaťažované trávniky. Za strednú záťaž je možné považovať bežné pobývanie na trávniku, popr. aj s menším psom. Trávne zmesi pre tieto trávniky už obsahujú mätonoh trváci a väčší podiel lipnice lúčnej. U týchto trávnikov musíme počítať s vyšším nárastom hmoty. Trávniky, v ktorých je zastúpený mätonoh trváci, vyžadujú pravidelné kosenie a častú závlahu. Tu je možné odporučiť niektorú z parkových zmesí, prípadne stredne záťažovú zmes. 

Trávnik, ktorý má označenie okrasný, môžete zvoliť, ak ho budete málo zaťažovať. Vyznačuje sa vysokou hustotou a jemnosťou porastu.

Trávne zmesi pre tieto trávniky sú zložené predovšetkým z kostrav červených, popr. aj z kostrav ovčích. Môžu byť zostavené bez lipnice lúčnej alebo ju môžu obsahovať v obmedzenom množstve. Nie je v nich zastúpený mätonoh trváci  a preto musíme pozemok pred sejbou dôkladne odburiniť.

Následné ošetrovanie trávne plochy musí byť tiež veľmi starostlivé. U týchto trávnikov je menší nárast trávnej hmoty, napriek tomu vyžadujú pravidelné kosenie. Tiež hnojenie musíme vykonávať veľmi opatrne v odporúčaných dávkach a výhradne hnojivami, ktoré sú pre tieto  trávniky špeciálne určené. Odmenou bude naozaj exkluzívny trávnik.

Ihriskový typ trávnika

V prípade silného zaťažovania vyberte typ trávnika, ktorý sa volá ihriskový. Trávne zmesi pre tieto trávniky buď vôbec neobsahujú kostravu červenú, alebo len približne do 20%. Jedná sa prevažne o ihriskové trávne zmesi, ktoré sú pre silnú záťaž vhodné.

Vysoký podiel mätonohu trváceho zaistí rýchlu regeneráciu trávnika a vyšší podiel lipnice lúčnej jeho vytrvalosť. Tu musíte počítať s vyšším nárastom trávnej hmoty ale aj s menšou hustotou a jemnosťou porastu. Aj napriek tomu musíte tieto porasty dostatočne hnojiť, aby mohli rýchlo regenerovať.

Nemožno nič iné ako odporučiť, aby ste naozaj starostlivo zvážili, aký typ trávnika bude pre vás vhodný a mali z neho potom po dlhú dobu radosť.