Upravit stránku

Jednotlivé druhy:

  • OSEVNÉ ZMESI DO PODOPATRENÉ BIOPÁSY
  • OSEVNÉ ZMESI K OCHRANE CIBÍKA CHOHOLATÉHO
  • OSEVNÉ ZMESI DO PODOPATRENIE INTEGROVANEJ PRODUKCIE VINÁRSKYCH RÉV

Osevné zmesi do podopatrenie integrovanej produkcie vinnej révy

Naše zmesi sú zložené z jednoročných i viacročných druhov a spĺňajú všetky podmienky. Zmesi zaistí dobrý pokryv viničného medzipásu aj v ďalších pestovateľských rokoch.

PODMIENKY K ZALOŽENIU PORASTOV:

  • Porast musí byť založený najneskôr v 3. roku záväzku, minimálne v každom druhom medziradí
  • Vzhľadom k zastúpeniu drobných semien by hĺbka sejby nemala presiahnuť 1-1,5 cm. Výsev je odporúčaný do úzkych riadkov.
  • Minimálna výsev: 20 kg/ha prepočítaný na rozlohu celej vinice (min. 0,5 ha)