Upravit stránku

ČIROK

Čiroky u nás využíváme pro výrobu senáže a siláže pro skot, siláže pro výrobu bioplynu, nebo jako zrninu. Nejčastěji pěstované druhy jsou čirok dvoubarevný (zrnová, cukrová forma), čirok súdánská tráva a jejich kříženci. Hybridy se sejí při teplotě půdy nad 12°C, lépe nad 15°C, což odpovídá termínu setí od poloviny května. Na výběr druhu půdy čiroky nejsou nijak náročné, Pro růst potřebují asi o 1/3 vody méně než kukuřice a v extrémním suchu mají i schopnost přejít do klidového stavu a obnovit růst v souvislosti s nadcházejícími dešti. Čiroky jsou považovány za plodinu s velkou budoucností.

Kdy a proč je vhodné pěstovat čiroky?

Čiroky jsou náročné na teplo a vyžadují pozdní setí. Proto se stále více prosazují jako následná plodina po energetickém žitu na zeleno, GPS nebo po první sklizni víceleté pícniny. Na podzim se (někdy i při nižším obsahu sušiny) sklízejí napřímo a jako zelená hmota nebo zasilážované se využívají pro výrobu bioplynu. Vícesečné čiroky jsou velmi hodnotnou pícninou pro přežvýkavce. Erozní koeficient se v USA u čiroků uvádí o třetinu až polovinu nižší, než u kukuřice. Čirok zanechává v půdě mnohem více posklizňových zbytků v půdě než kukuřice, má neutrální bilanci organické hmoty.

Při pěstování pro přímou sklizeň mohou být zdůvodněním náhrady kukuřice za čirok aridní podmínky (platí 300-500 mm hranice ročního úhrnu srážek) málo úrodná (písčitá) půda, nebo problémy s výskytem divokých prasat nebo jiných škůdců (bázlivec, drátovci).

Čiroky jsou nenáročné na půdu, hnojení a pesticidy. Nevhodné jsou pouze půdy studené a zamokřené. Herbicidní ochrana je snadná. V optimálních podmínkách je výkonnější kukuřice, čirok vítězí za tepla a v horších půdních podmínkách.

Odrůdy čiroku

Druh čirokuŘádky (cm)Výsevek (kg/ha)Využití
Čirok zrnový / zrnový kombinovaný25 - 45 (75)9 – 13Jednosečné (přímá sklizeň), zrno, siláž.
Odrůdy: GK Emese, Express, Sweet Caroline
Čirok cukrový40 - 756 – 15Jednosečné, siláž, vysoký výnos biomasy, nižší podíl zrna, pro teplé oblasti.
Odrůda: Sugar Graze
Čirok x súdánská tráva0 - 7515 – 30Vícesečné / jednosečné, pastva, senáž, seno, siláž, i jako následná plodina.
Odrůdy: Nutri Honey, Nutri Honey BMR, Latte

 

Súdánská tráva a kříženci s čirokem = jedno i vícesečné čiroky

Jsou to 2 – 2,5 metru vysoké rostliny, které produkují více tenkých stébel. Při dvoufázové sklizni na senáž poskytují vynikající bílkovinnou píci s vysokým obsahem stravitelné vlákniny a cukru. V tomto případě se sejí do úzkých řádků. Při pěstování na přímou sklizeň (bioplyn) se snižuje výsevek a zvyšuje rozteč řádků.

Nutri Honey

Vyznačuje se velmi rychlým počátečním vývojem i obrůstáním po sklizni. Při vícesečném využití se provádí první sklizeň píce při výšce rostlin cca 100 - 150 cm, to je asi po 60 - 70 dnech od zasetí. Další seč následuje za 30 až 35 dnů. Pro svoji kvalitu byla odrůda zařazena do seznamu doporučených odrůd EU.

Nutri Honey BMR

Nový hybrid „BMR“, což znamená, že má o 40 až 60% snížen obsah ligninu a tím je zvýšená hodnota stravitelnosti. Vzhledem ke zvýšené kvalitě píce dosáhne chovatel vyšší produkce při krmení stejného množství senáže.

Latte

Odrůda s opožděným metáním, výbornou stravitelností a neuvěřitelnou odolností k suchu.

Cukrový čirok

Sugar Graze

Výkonný hybrid s výbornou úrovní nárůstu hmoty při zachování její vysoké stravitelnosti. Díky vynikající výtěžnosti metanu z m3 hmoty dosahuje jeho špičkových výnosů celkové energie z 1 ha pozemku. Vhodný do teplých oblastí KVO.

Čiroky zrnové a kombinované – na zrno a siláž pro bioplyn

Odrůdy poskytují 25 - 55 tun hmoty z hektaru s vysokým podílem zrna. Výnos zrna obvykle 6 až 11 tun z hektaru. Velmi energetický substrát pro výrobu bioplynu.

GK Emese

Nejranější odrůda s červeným zrnem, FAO cca 280. Poskytuje vysoké výnosy zrna i slušné výnosy siláže.

Express

Rostliny této odrůdy dorůstají do výšky cca 120 cm a poskytují vysoký výnos bílého, beztaninového zrna. FAO cca 320. V době vegetace rostlina vykazuje velmi dobrou odolnost proti chladu a nepříznivým povětrnostním vlivům.

Sweet Caroline

Největší zrnová odrůda, FAO cca 300. Rostliny dorůstají do výšky 1,4 až 2,0 metru, poskytují vysoký výnos siláže. V plné zralosti odrůda dává výnos 6 až 10 tun načervenalého zrna z jednoho hektaru. Stonky jsou silně olistěny širokými a tmavými listy, díky nimž vytvářejí hustý porost, který výborně potlačuje plevele.