Upravit stránku

Jetel alexandrijský je kvalitní jednoletou pícninou. Existují dvě formy – vícesečný a jednosečný. Častější vícesečný typ se nejčastěji pěstuje jako rychlá náhrada v případě výpadku vojtěšky nebo jetele lučního na orné půdě. Na píci ho lze pěstovat i ve směsi s jílkem jednoletým (směs prodává SEED SERVICE pod názvem BLESK). Píce jetele alexandrijského je kvalitní a na rozdíl od ostatních jetelovin i pomalu stárne. Poskytuje 2-4 výnosné seče, je však třeba počítat s její vyšší vlhkostí (prodloužit dobu zavadání). Zdařilá siláž má výbornou stravitelnost a vysoký obsah bílkovin. Jetel alexandrijský je plodinou relativně dobře snášející sucho.

A čím jetel alexandrijský vyniká?

Jetel alexandrijský je dosti adaptabilní. Vícesečný se seje relativně brzy na jaře do vyzrálé, dobře připravené půdy. V dobrých podmínkách dává 3 až 4 seče. První seč lze ale čekat až od druhé poloviny června. Kvůli pomalému počátečnímu vývoji je nutná časná odplevelovací seč, nebo se častěji zakládá do časně sklizené krycí plodiny (oves na senáž). Výhodné je použití ve směsi s jednoletým jílkem (Blesk). V případě letního setí ho lze využít samostatně nebo ve směsích jako časně setou letní meziplodinu.

Jednosečný typ tohoto jetele je nesnáší mráz a zahyne hned po prvním kosení. Má výrazně rychlejší nárůst biomasy než vícesečná forma. Proto se využívá seje v létě na píci, ve směsi jako snadno vymrzající meziplodina a zejména jako souběžná plodina potlačující plevel a chránící a obohacující půdu v podzimních výsevech ozimé řepky. 

SEED SERVICE MŮŽE MÍT V NABÍDCE I DALŠÍ ODRŮDY PODOBNÝCH VLASTNOSTÍ. ŽÁDEJTE O PĚSTITELSKÉ NÁVODY K OBĚMA TYPŮM JETELŮ ALEXANDRIJSKÝCH.

Kontaktujte nás!

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.