ZELENÝ ÚHOR – OCHRANNÉ PÁSY KOLEM VOD

  • Všechny směsi zelených úhorů jsou charakteristické vysokou vytrvalostí a jsou vhodné pro čerpání dotačních titulů v rámci ekoplateb.
  • Při výběru směsi je nutné vyvarovat se zaplevelujícím rostlinám a rostlinám vytvářejícím velké množství biomasy (jílek mnohokvětý, jetel luční/alexandrijský,…).
  • Souvislý porost je nutné zajistit od 1. června do 15. srpna následujícího roku. Směsi s převládajícími trávami je vhodné zasít během března, nejpozději dubna.
  • Nízké výsevky šetří náklady, vyšší výsevky jsou však mnohem jistější z hlediska vytvoření souvislého porostu.
  • Směsi Zelený úhor lze využít i pro opatření: ochranný pás, úhor s porostem, ochranný pás kolem krajinného prvku, ochranný pás kolem vody (s výjimkou Zeleného úhoru IV), ozeleněný kolejový řádek, souvrať a meziplodiny.

Zelený úhor I

Optimální směs na těžké nebo méně úrodné půdy. Velkým benefitem směsi je zvýšená odolnost k suchu a hluboký kořenový systém, který zpevňuje půdu.

Složení: kostřava rákosovitá 80 %, kostřava červená 20 %
Výsevek: 12–25 kg/ha

Zelený úhor III

Směs s rychlým, kompaktním počátečním zapojením. Vhodná na svažité pozemky s vyšším erozním rizikem.

Složení: kostřava červená 66 %, jílek vytrvalý 34 %
Výsevek: 12–20 kg/ha

Zelený úhor V

Směs s vysokým zúrodňujícím efektem a zvýšenou vytrvalostí. Vhodná pro všechny typy půd, včetně erozně ohrožených.

Složení: jetel plazivý 6 %, jílek vytrvalý 32 %, kostřava červená 62 %
Výsevek: 12–25 kg/ha

Zelený úhor II

Nenáročná směs s nízkým nárůstem hmoty a nižším vzrůstem. Směs v dalších letech šetří náklady na mulčování.
  

Složení: kostřava červená 70 %, bojínek luční 30 %
Výsevek: 14–25 kg/ha

Zelený úhor IV

Zúrodňující směs, která poutá vzdušný dusík. Inkarnát zajišťuje relativně rychlé zapojení, ale v dalších letech vymizí.

Složení: kostřava červená 90 %, jetel nachový 10 %
Výsevek: 12–25 kg/ha

Zelený úhor pro biofarmy

Směs vhodná i na méně úrodné a sušší půdy. V případě erozně ohrožených ploch doporučujeme zasít do krycí širokolisté plodiny.

Složení: kostřava červená 29 %, kostřava rákosovitá 71 %
Výsevek: 15–25 kg/ha

NEKTARODÁRNÝ ÚHOR

  • Souvislý porost je nutné zajistit od 1. června alespoň do 15. srpna téhož roku.

  • Následující směsi splňují podmínky a lze je využít jako ochranný pás, úhor s porostem, ochranný pás kolem krajinného prvku, ozeleněný kolejový řádek, souvrať a meziplodiny.

Nektarodárný úhor I

Směs z druhů s rychlým nárůstem hmoty. Jednotlivé druhy postupně nakvétají a lákají opylovače, rostliny zároveň zajistí kvalitní organickou hmotu k zaorání na zelené hnojení. Intenzivní prokořenění půdy je zajištěno ve všech jejích vrstvách. Vhodné pro časné setí.

Složení: jetel nachový 28 %, svazenka vratičolistá 32 %, jílek mnohokvětý it. 30 %, hořčice bílá 10 %
Výsevek: 11–15 kg/ha

Nektarodárný úhor III

Kvalitní medonosná směs bez brukvovitých plodin, je vhodná na pozemky před zásevem řepky olejné. Skládá se z druhů kvetoucích až do pozdního léta a obsahuje jeteloviny, které obohacují půdu o dusík. Směs není vhodné vysévat příliš brzy (před koncem dubna), obsahuje druhy citlivé na pozdní mrazíky.

Složení: svazenka vratičolistá 12,5%, jetel perský 6%, jetel alexandrijský 6 %, pohanka setá 53%, mastňák habešský 6,5%, slunečnice roční 3%, čirok Ruzrok 13%
Výsevek: 16–20 kg/ha

Nektarodárný úhor II

Směs s vyšším obsahem jetelovin, které vážou vzdušný dusík do půdy. Jednotlivé druhy postupně nakvétají a zároveň zajistí mnoho pastvy pro včely a další opylovače. S výjimkou lničky je bez brukvovitých, lze použít i na pozemky, kde po ní bude zaseta řepka olejná. Vhodné pro časné setí.

Složení: jetel alexandrijský 6,5 %, jetel nachový 12,5 %, svazenka vratičolistá 12,5 %, len setý 32%, kostřava rákosovitá 30 %, lnička setá 6,5%
Výsevek: 16-20 kg/ha

Nektarodárný úhor IV

Rychle rostoucí, díky postačujícímu nízkému výsevku se jedná o ekonomicky výhodnou směs. Zajistí dobré prokořenění ve všech vrstvách půdy a vytvoří velké množství nadzemní i kořenové organické hmoty.

Složení: hořčice bílá 37,5 %, lnička setá 25 %, svazenka vratičolistá 37,5%
Výsevek: 8–11 kg/ha

KONTAKTUJTE AGRONOMICKOU SLUŽBU SEED SERVICE VE SVÉ OBLASTI:

Kontaktujte nás!

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.