Upravit stránku

Zemědělské travní směsi

Trvalé travní porosty zaujímají v ČR více než 20 % zemědělské půdy, tedy přibližně 1 milión hektarů. Trvalé travní porosty jsou u nás často neefektivně využívány, přitom vhodné využití těchto zdrojů může pěstiteli a chovateli přinést úsporu a uvolnit část orné půdy pro pěstování tržních plodin. Občasné pěstování trav a jetelovin na orné půdě má zase velmi pozitivní vliv na její strukturu, obsah organické hmoty, erozi a snížení tlaku patogenů. Špatný stav půdy (přímý důsledek malé plochy víceletých pícnin) ovlivňuje kvalitu spodních vod a eroze představuje každoročně nebezpečí pro mnohé obce, což s sebou nese značné investice do následného odstraňování škod. Přitom například i svažité pozemky u obcí mohou přinést užitek ve formě vysokých výnosů píce nebo travního semene.
Poradíme vám, jakým komplexním způsobem můžete upravit režim půd, abyste při optimálních nákladech získali vysoký výnos kvalitní píce. Nabízíme vám travní a jetelotravní směsi, díky kterým získáte píci s vysokým obsahem bílkovin a energie. Složení našich směsí přizpůsobujeme nejen přírodním podmínkám a účelu využití, ale i pravděpodobnému způsobu sklizně, nebo dalším požadavkům. Přímo tak ovlivníte užitkovost vašich zvířat.

TRAVNÍ SMĚSI

Naše certifikované travní směsi jsou díky své vysoké kvalitě, dané vhodným poměrem vybraných travních druhů a odrůd, oblíbené u našich, ale i zahraničních zemědělců. Nejedná se o žádné unifikované zemědělské směsi dovážené ze zahraničí, ale o směsi druhů a odrůd ověřených v našich podmínkách a namíchané z vlastních osiv vyrobených na území České republiky. Naše směsi často ještě dále přizpůsobujeme specifickým stanovištím pro jejich výsev.

V nabídce máme také travní směsi pro sady a vinice s vytrvalostí přesahující deset let. Rádi vám namícháme zemědělskou travní směs na míru vašim požadavkům. Kontaktujte nás se svými požadavky telefonicky +420 465 420 203 nebo emailem na seedservice@seedservice.cz. Základní podmínkou pro vypěstování kvalitního a výkonného travního porostu je zvládnutí agrotechniky, často opomíjenéhnojení a zajištění optimálního druhového složení směsi. Pokud potřebujete v této oblasti poradit, neváhejte se na nás obrátit.