Upravit stránku

V České republice zaujímají trvalé travní porosty více než 20 % zemědělské půdy, což znamená zhruba jeden milion hektarů. Údržba a produkční využití málo výnosných trvalých travních porostů je drahou záležitostí. Zlepšením živinného stavu TTP a poté zásevem nebo přísevem vhodných trav a bylin můžeme výrazně zvýšit efektivitu využití luk a pastvin.

Travní porosty – jak je efektivně využít?

Dobrý travní porost přináší úsporu dvojím způsobem: hodnotou vyprodukované píce a uvolněním části orné půdy pro pěstování tržních plodin. Navíc plochy víceletých pícnin zabraňují vyplavování živin do spodních vod, čímž výrazně ovlivňují jejich kvalitu. Brání erozi, čímž jsou žádoucí jako přerušení větších polí nebo jako ochranné porosty na svazích nad lidskými sídlišti. Svažité pozemky u obcí mohou přinést užitek ve formě vysokých výnosů píce nebo travního semene.

Využijte naše poradenství, navštivte semináře nebo akce s praktickou ukázkou obnovy TTP.

Pěstování dočasných travních porostů a jetelovin na orné půdě má výborný vliv na její strukturu, edafon, obsah organické hmoty, erozi a snížení tlaku patogenů.
 

Směsi SEED SERVICE jsou zárukou vysoké pícní kvality a intenzity

V naší nabídce naleznete travní a jetelotravní směsi, díky kterým získáte píci s vysokým obsahem bílkovin a energie. Složení našich směsí přizpůsobujeme nejen přírodním podmínkám a účelu využití, ale i pravděpodobnému způsobu sklizně či dalším požadavkům. Kvalitní objemná krmiva mají zásadní vliv na užitkovost a zdraví vašich zvířat. Na směsi bez hybridních a tetraploidních odrůd vhodné do oblastí CHKO je v popisu krátké upozornění: Vhodné i do CHKO.

Travní směsi uzpůsobené přímo pro konkrétní využití

Naše certifikované travní směsi vynikají vysokou kvalitou, která je zajištěna vhodným poměrem vybraných travních druhů a odrůd. V případě vašich speciálních požadavků provedeme výpočet ceny vaší směsi a po dohodě s vámi můžeme směs namíchat.

Naši nabídku zemědělských travních směsí a technických travních směsí (pro hřiště, parky, zahrady) doplňují speciální pomalu rostoucí travní směsi pro sady a vinice, rekultivační a další speciální směsi.

Kontaktujte nás. Můžete nám přímo zavolat nebo se na nás obrátit prostřednictvím mailu. 
Email: seedservice@seedservice.cz, poradenstvi@seedservice.cz, zavrel@seedservice.cz
 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.