BORFURO

 • Mimořádně výkonná, velmi raná německá odrůda.
 • Výnos až 7 t sušiny senážní hmoty na začátku metání (duben/květen).
 • Vynikající kvalita píce, výborná i na bioplyn.
 • Vhodná samotná i do směsí obilovin na GPS.
 • Při včasném setí výsevek pouze 100 kg/ha.

SITO 70

 • Nová, velmi raná italská odrůda.
 • Vyniká výnosy hmoty i mezi pícními žity.
 • Stačí nízký výsevek do 100 kg/ha.
energetické žito

Ozimé žito BORFURO - speciální odrůda pro zelené krmení a bioplyn

Ozimé krmné žito Borfuro se vyznačuje mimořádně rychlým růstem na podzim a v časném jarním období. Je velmi tolerantní k půdní kyselosti a je značně odolnější k chladnu a suchu než pšenice. Krmné žito je nejproduktivnější chladno – sezónní obilovinou na méně produktivních nezamokřených půdách včetně těch písčitých. Bylo vyšlechtěno v chladnější oblasti v Bavorsku – v blízkosti českých hranic.

Krmné žito Borfuro má pro svůj růst velmi malé teplotní nároky. Nepřestává růst i v době, kdy jsou ostatní obiloviny ve vegetačním klidu. Rychlé podzimní odnožování kombinované s velmi raným a rychlým jarním růstem je opravdu unikátní a garantuje vysoký výnos sušiny. Borfuro pomáhá maximalizovat produkci zeleného krmení tím, že umožňuje vypěstování a sklizeň tří úrod v průběhu dvou let. Je velmi doporučovanou odrůdou do osevního postupu pro produkci biomasy – před a po kukuřici nebo čiroku. Vzhledem k značnému stupni odolnosti k chorobám nepotřebuje žádné ošetření.

Výroba a použití

Pastva

Borfuro je plodinou pro ranou pastvu dobytka nebo ovcí v březnu a v dubnu. Je obvykle o tři týdny ranější než italský (mnohokvětý) jílek. Pokud je seté velmi časně, umožňuje i lehké přepasení ovcemi v době před vánoci. Plodina může být pasena v době, kdy dosáhne výšky 15 až 20 cm. Tato pastva však musí být přísně organizována pásově nebo v blocích s použitím elektrického ohradníku. Jarní pastva je limitována třemi až čtyřmi týdny, poněvadž má tato plodina velmi rychlý vývoj, který má za příčinu pokles stravitelnosti a výživné hodnoty. Pastvu se doporučuje doplnit minerálním a konzervovanám krmivem (siláží, senem nebo slámou).

Senáž

Vzhledem k výživné hodnotě je vhodné provádět sklizeň (dvoufázově) před / na počátku metání (BBCH 49-51). V této fázi je možné dosáhnout maximálního výnosu listů a lodyh. V této době je dosaženo optimálního výnosu sušiny, bílkovin i vlákniny. Siláž se vyrábí do balíků nebo vaků; pokud to počasí dovolí, lze vyrábět i seno.

Siláž

Využívá se nejčastěji v okrajových oblastech pěstování kukuřice. Siláž z Borfuro má vysoký obsah sušiny a doplňuje luskovinovou bílkovinnou siláž s nízkým obsahem sušiny. Plodina musí být sklízena v době, kdy je ve stádiu mléčně – voskové zralosti (BBCH 77-85). V té době je stále ještě kolem 50 % lodyh zelených. V této fázi je vývoj žita velmi rychlý a proto se sklizní nelze otálet. Jakmile se blíží dosažení správné růstové fáze, je vhodné sklizeň začít raději dříve než později. Silážování je opět možné do vaků nebo kulatých balíků. Zásadní podmínkou je dobré zhutnění, aby bylo dosaženo správné fermentace. Po otevření vaků může být u siláží z celých rostlin a s vysokým obsahem sušiny jejich nízká aerobní stabilita. Přednost se dává silážování do úzkých vaků, aby se zajistilo rychlé „odkrmování“ a tím i minimální ztráty.

Bioplyn

Borfuro je standardní energetickou odrůdou k produkci biomasy pro bioplynové stanice (fermentativní produkce metanu). V osevním postupu s kukuřicí / čirokem umožňuje sklízet tři úrody během dvou let. Lze je použít jednak jako zelený materiál k okamžité digesci nebo pro výrobu siláže.

Životní prostředí

Pěstování krmného žita je vhodným opatřením chránícím životní prostředí. Výsledkem rychlého podzimního vývoje kombinovaného silným prokořeněním půdy je vynikající ochrana půdy před vodní i větrnou erozí. Plodina dobře kryje půdu, pomáhá zadržet spodní vodu, přispívá k zelenému hnojení a omezuje růst plevelů (redukuje potřebu herbicidů). Dalším kladem je zamezení vyplavování dusíku v zimním období.

Agrotechnika


Setí – termíny

Vhodnější je rané setí, aby měla rostlina dost času na dobré odnožení před zimou. Slabé odnožení nemůže být adekvátně kompenzováno vyšším hnojením dusíkatými hnojivy.

 • Na suchých a chudých půdách: od konce srpna do konce září
 • Na dobrých půdách: od konce září do konce října (půli listopadu)

Výsevek

 • Časné setí: 240 - 280 rostlin/m² (100-110 kg/ha) Pozdní setí: 300 - 400 rostlin/m² (120-150 kg/ha)
 • Hloubka setí: 1 - 2 cm, šířka řádků: do 12,5 cm (co nejužší)

Směsky

Borfuro je výborně adaptováno pro pěstování ve směskách s ozimými luskovinami. Je to velmi doporučováno vzhledem k zvýšení kvality zelené hmoty nebo pro ekologické pěstování s omezeným zdrojem organických hnojiv. 80 kg/ha Borfuro a 40 kg/ha ozimá vikev nebo 60 kg/ha Borfuro a 30 kg/ha jetel nachový (inkarnát).

Základní hnojení

V souvislosti se stavem půdy a odběrem živin se doporučuje aplikace 35-50 kg/ha P and 150-200 kg/ha K.

 • N-hnojení: 100 - 140 kg N/ha celkem
 • Podzim: 30 - 40 kg N/ha na podzim, aby byl garantován dobrý vývoj po zasetí (je možné použít polotekuté organické hnojivo, t.j. zaorat 20-30 m³/ha kejdy před setím). Prodloužená dobrá absorpoce Borfurem umožňuje rovněž pozdní aplikaci kejdy na podzim.
 • Jaro: 70 - 100 kg N/ha v prvním možném čase. Není-li pěstování zaměřeno za účelem rané pastvy, je časná jarní aplikace kejdy je velmi dobrým agrotechnickým opatřením. Při pěstování ve směsce s luskovinou / jetelem se pro 10% očekávané zastoupení žita aplikuje 10 až 12 kg N/ha. Pozdější aplikace dusíku je přijatelnější pro luskovinovou komponentu ve směsce
  Pastva Senáž (před metáním) Siláž (mléčně vosková zralost)
Obsah sušiny (%) 12 - 14 18 - 23 35 - 40
Výnos sušiny (t/ha) 3 - 4 7 - 9 10 - 15
Obsah bílkovin (%) 20 - 26 13 - 18 9 - 11
Výnos bílkovin (t/ha) 0,7 - 0,8 1,1 - 1,3 1,4 - 1,5
Energetická hodnota (MJ/kg suš.) 11 - 12 10 - 11 9 - 10
Výnos metanu (m3/ha)   1.130 – 1.700 3.100 – 4.500

Kontaktujte nás!

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.