BORFURO

 • Mimoriadne výkonná, veľmi skorá nemecká odroda.
 • Výnos až 7 t sušiny senážnej hmoty na začiatku klasenia (apríl / máj).
 • Vynikajúca kvalita krmu, výborná aj na bioplyn.
 • Vhodná samotná aj do zmesí obilnín na GPS.
 • Pri včasnom siatie výsev iba 100 kg / ha.

SITO 70

 • Nová, veľmi ranná talianska odroda.
 • Vyniká výnosy hmoty i medzi kŕmnym žitom.
 • Stačí nízky výsev do 100 kg / ha.

Ozimné žito BURFURO – špeciálna odroda pre zelené kŕmenie a bioplyn

Ozimná kŕmna raž Borfuro sa vyznačuje mimoriadne rýchlym rastom na jeseň a v ranom jarnom období. Je veľmi tolerantná k pôdnej kyslosti a je značne odolnejšia k chladu a suchu ako pšenica. Kŕmna raž je najproduktívnejšia v chlade - sezónna obilnina na menej produktívnych nezamokrených pôdach, vrátane tých piesčitých. Bolo vyšľachtené v chladnejšej oblasti v Bavorsku - v blízkosti českých hraníc.

Kŕmna raž Borfuro má pre svoj rast veľmi malé teplotné nároky. Neprestáva rásť aj v čase, keď sú ostatné obilniny vo vegetačnom pokoji. Rýchle jesenné odnožovania kombinované s veľmi raným a rýchlym, jarným rastom je naozaj unikátny a garantuje vysoký výnos sušiny. Borfuro pomáha maximalizovať produkciu zeleného kŕmenia tým, že umožňuje vypestovanie a zber troch úrod v priebehu dvoch rokov. Je veľmi odporúčanou odrodou do osevného postupu pre produkciu biomasy - pred a po kukurici alebo ciroku. Vzhľadom k značnému stupňu odolnosti k chorobám nepotrebuje žiadne ošetrenie.

Výroba a použitie

Pastva

Borfuro je plodinou pre ranné pasenie dobytka alebo oviec v marci a v apríli. Je zvyčajne o tri týždne ranejšia než taliansky (mnohokvetý) mätonoh. Ak je siate veľmi často, umožňuje aj ľahké prepasenie ovcami v čase pred Vianocami. Plodina môže byť pasená v čase, keď dosiahne výšku 15 až 20 cm. Táto pastva však musí byť prísne organizovaná pásovo alebo v blokoch s použitím elektrickej ohrady. Jarná pastva je limitovaná tromi až štyrmi týždňami, keďže má táto plodina veľmi rýchly vývoj, ktorý má za príčinu pokles stráviteľnosti a výživnej hodnoty. Pasenie sa odporúča doplniť minerálnym a konzervovaným krmivom (silážou, senom alebo slamou).

SENÁŽ

Vzhľadom k výživnej hodnote je vhodné vykonávať zber (dvojfázovo) pred / na začiatku klasenia (BBCH 49-51). V tejto fáze je možné dosiahnuť maximálneho výnosu listov a stoniek. V tejto dobe je dosiahnuté optimálneho výnosu sušiny, bielkovín i vlákniny. Siláž sa vyrába do balíkov alebo vakov; ak to počasie dovolí, možno vyrábať i seno.

SILÁŽ

Využíva sa najčastejšie v okrajových oblastiach pestovania kukurice. Siláž z Borfuro má vysoký obsah sušiny a dopĺňa luskovinovú bielkovinovú siláž s nízkym obsahom sušiny. Plodina musí byť zbieraná v čase, keď je v štádiu mliečno - voskovej zrelosti (BBCH 77-85). V tej dobe je stále ešte okolo 50% stoniek zelených. V tejto fáze je vývoj raže veľmi rýchly a preto so zberom nemožno otáľať. Akonáhle sa blíži dosiahnutie správnej rastovej fázy, je vhodné zber začať radšej skôr ako neskôr. Silážovanie je opäť možné do vakov alebo okrúhlych balíkov. Zásadnou podmienkou je dobré zhutnenie, aby bolo dosiahnuté správnej fermentácie. Po otvorení vakov môže byť u siláží z celých rastlín a s vysokým obsahom sušiny ich nízka aeróbna stabilita. Prednosť sa dáva silážovaniu do úzkych vakov, aby sa zaistilo rýchle "odkrmovanie" a tým aj minimálne straty.

Bioplyn

Borfuro je štandardná energetická odroda na produkciu biomasy pre bioplynové stanice (fermentatívna produkcia metánu). V osevnom postupe s kukuricou / cirokom umožňuje žať tri úrody počas dvoch rokov. Možno ich použiť jednak ako zelený materiál k okamžitej digescii alebo na výrobu siláže.

Životné prostredie

Pestovanie kŕmnej raže je vhodným opatrením chrániace  životné prostredie. Výsledkom rýchleho jesenného vývoja kombinovaného a silným prekorenením pôdy je vynikajúca ochrana pôdy pred vodnou aj veternou eróziou. Plodina dobre kryje pôdu, pomáha zadržať spodnú vodu, prispieva k zelenému hnojeniu a obmedzuje rast burín (redukuje potrebu herbicídov). Ďalším kladom je zamedzenie vyplavovania dusíka v zimnom období.

Agrotechnika

Siatie – termíny

Vhodnejšie je skoré siatie, aby mala rastlina dosť času na dobrej odnoženie pred zimou. Slabé odnoženie nemôže byť adekvátne kompenzované vyšším hnojením dusíkatými hnojivami.

 • Na suchých a chudobných pôdach: od konca augusta do konca septembra
 • Na dobrých pôdach: od konca septembra do konca októbra (polovička novembra)

Výsev

 • Časté siatie: 240 – 280 rastlín/m² (100-110 kg/ha)
 • Neskoré siatie: 300 – 400 rastlín/m² (120-150 kg/ha)
 • Hĺbka siatia: 1 -2 cm, šírka riadkov: do 12,5 cm (čo najužšie)

Zmesi

Borfuro je výborne adaptované pre pestovanie vo zmesi s ozimnými strukovinami. Je to veľmi odporúčané vzhľadom k zvýšeniu kvality zelenej hmoty alebo pre ekologické pestovanie s obmedzeným zdrojom organických hnojív. 80 kg / ha Borfuro a 40 kg / ha ozimná vika alebo 60 kg / ha Borfuro a 30 kg / ha ďatelina purpurová (inkarnát).

Základné hnojenie

V súvislosti so stavom pôdy a odberom živín sa odporúča aplikácia 35-50 kg/ha P a 150-200 kg/ha K.

 • N-hnojenie: 100 - 140 kg N/ha celkom
 • Jeseň: 30 - 40 kg N/ha na jeseň, aby bol garantovaný dobrý vývoj po zasiatí (je možné použiť polotekuté organické hnojivo, t.j. zaorať 20-30 m³/ha hnoja pred sejbou). Predĺžená dobrá absorpcia Borfurem umožňuje tiež neskorú
 • aplikáciu hnojovice na jeseň.
 • Jar: 70 - 100 kg N/ha v prvom možnom čase. Ak nie je pestovanie zamerané na účely ranej pastvy, je skorá jarná aplikácia hnojovice je veľmi dobrým agrotechnickým opatrením. Pri pestovaní vo zmesi so strukovinou/ďatelinu sa pre 10% očakávané zastúpenie raže aplikuje 10 až 12 kg N/ha. Neskoršia aplikácia dusíka je prijateľnejšia pre luskovinu vo zmesi.
  Pastva Senáž (pred metáním) Siláž (mliečne vosková zralost)
Obsah sušiny (%) 12 - 14 18 - 23 35 - 40
Výnos sušiny (t/ha) 3 - 4 7 - 9 10 - 15
Obsah bielkovín (%) 20 - 26 13 - 18 9 - 11
Výnos bielkovín (t/ha) 0,7 - 0,8 1,1 - 1,3 1,4 - 1,5
Energetická hodnota (MJ/kg suš.) 11 - 12 10 - 11 9 - 10
Výnos metánu (m3/ha)   1.130 – 1.700 3.100 – 4.500

Napíšte nám!

 • Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií